Lær om Nationalparken

Der var stort ståhej, da Dronning Margrethe 29. august 2009 klippede båndet til Nationalpark Mols Bjerge foran 3.000 mennesker. 

Hermed fik Danmark sin anden nationalpark efter Nationalpark Thy, der var åbnet sommeren forinden.

Nationalpark Mols Bjerges særkende er det særprægede istidslandskab, hvor mennesket har levet i årtusinder.

Hertil kommer en så varieret natur, at området byder på en stor del af de danske naturtyper og desuden noget af Danmarks mest sjældne natur, f.eks. i Mols Bjerge.

Læs: Landskabet Naturen Kulturhistorien

Få fod på organisationen

Nationalpark Mols Bjerge er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning. 

Formålet med fonden er at udvikle Nationalparken inden for de rammer, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge. Midlerne bliver fastsat årligt i finansloven. 

Nationalparkens øverste ledelse er en bestyrelse, der er udpeget af miljøministeren. Bestyrelsen har nedsat et råd til at give faglig rådgivning. 

Organisationen har en strategi for bæredygtighed, der ligger til grund for hele Nationalparkens arbejde.

Læs om fonden og strategi for bæredygtighed

Dyk ned i rapporter og dokumenter

Vil du et spadestik dybere, har du mulighed for at dykke ned i en stor del af det materiale, der danner grundlag for nationalparkens arbejde.

Nationalparkplan 2018-2024 med bestyrelsens satningsområder og de årlige beretninger giver et godt billede af den måde, nationalparken arbejder på.

Du kan slå op i Lovbekendtgørelsen om Nationalparker og Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge samt studere grundlaget for Nationalparkens tilblivelse i 2009.

Der er også en række faglige rapporter om nationalparkens landskab og natur.

Find grundlaget her Find rapporter her