Store sten indtager Rønde

10-05-2023

Nationalpark Mols Bjerge, Rønde Handel & Erhverv og Rønde Distriktsråd inviterer til indvielse af Projekt Store Sten i Rønde, hvor syv kæmpesten fortæller lokal- og istidshistorie

Det er tungt stof, der skal formidles, når projekt ”Store Sten i Rønde” indvies tirsdag 23. maj med tur-, fortælle- og kaffearrangement i Rønde Midtby. Helt præcis indvies syv sten med en samlet vægt på 54 ton. Oplev blandt andet Rønde Kæmpesten på 20,8 ton, der er fuld af is-skurestriber, eller Rønde Øjesten, der blev dannet for en milliard år siden og har navn efter de karakteristiske store lyserøde øjeformede pletter i den mørke sten.

Stor og stenet oplevelse

Nationalpark Mols Bjerge og projektparterne Rønde Handel & Erhverv og Rønde Distriktsråd inviterer denne aften borgere i Rønde By og andet godtfolk til en stor og stenet oplevelse. Ved mødestedet, sognegården Egegård, er der en kort velkomst ved formand for Rønde Handel & Erhverv og stenentusiast Rene Povlsen. Straks efter er der vandretur på knap to kilometer rundt til de fem sten, der er i selve Rønde. Turen går i to hold, guidet af Mette Foged fra Karpenhøj Naturcenter og Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge, og her ser og hører vi kort om hver sten og de nyopsatte informationstavler.

Ud over de fem kæmpesten i Rønde, står der to kæmpesten, Faxe Koralkalk og Østersø-Sandsten, ved Kalø Strandhus. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Rønde By ligger lige uden for Nationalpark Mols Bjerge, hvor den op til 100 meter høje, imponerende og stenfyldte randmoræne (som geologierne kalder den) blev skubbet op af is-gletsjere gennem Kalø Vig fra sydøst.

”Her er de store sten en markant påmindelse om de dramatiske istider i og lige omkring nationalparken. Den historie vil vi gerne fortælle, lige i hverdagen, hvor en masse mennesker bor, handler og arbejder”, siger Jens Reddersen, ansvarlig for geologiområdet i Nationalpark Mols Bjerge.

Efter turen samles vi igen kl. 20:15 ved Kulturhotellet, hvor Meny er vært ved te/kaffe og kage.

”Jeg er meget glad for og engageret i det vellykkede og aktive samarbejde om Store Sten i Rønde mellem Nationalpark Mols Bjerge, Rønde Distriktsråd og Rønde Handel & Erhverv. Vi håber derigennem at gøre istidsfortællingen til fælles identitet for Røndeborgerne og samtidig skabe samarbejder på tværs i byen,” siger René Povlsen, formand for Rønde Handel & Erhverv.

Istid, gletsjere, randmoræne og store sten

Landsskabet i Mols Bjerge blev skabt af enorme kræfter under istiden, hvor seneste gletsjer nåede for 18.000 år siden frem til Ebeltoft, Mols og Rønde. Her gik den i stå og smeltede væk igen. Gletsjerne og smeltevandet formede vigene, bakkerne og dødishullerne. Isen efterlod også sten i alle størrelser, og flere kæmpesten er de senere år fundet i Rønde.

Med isen kom de såkaldte ”ledeblokke”, der er særlige og unikke stentyper, der kun kendes som fastsiddende klippe på et ganske lille areal. Det er derfor muligt at bestemme deres oprindelsessted ud fra typen af sten. Ingen af de store sten i Rønde er dog sådanne ledeblokke.


Med Projekt Store Sten i Rønde markeres Rønde som indgangsport til Nationalparken - med kæmpestore kampesten rundt i byen. Foto: Susanne Poulsen. 

Til indvielsen af Projekt Store Sten i Rønde vil der dog denne aften være en lille udstilling af ”ledeblokke” på Kulturhotellet.

I udstillingen er der fem stentyper fra hver af de tre største isfremstød, i alt 15 slags. Fem stentyper nordfra blandt andet den kendte Rhombe-Porfyr fra Norskeisen. Fem stentyper fra Nordøst-Isen blandt andet Blomkålssten fra Midt-Sverige. Fem stentyper fra Den Ungbaltiske Isstrøm (blandt andet den flotte røde Ålands-Kvartsporfyr) fra sydøst.

Når disse sten (ledeblokke) dukker op i Rønde, må is-gletsjerne være kommet forbi disse hjemsteder og efterfølgende taget den lange tur til Rønde sammen med de Store Sten i Rønde.

Nye sten dukker op

Kæmpestenene er hovedsageligt dukket uventet op, når entreprenører i Rønde har gravet ud til bygge- og anlægsprojekter. Rønde Kæmpesten blev fundet, da man i 2019 skulle bygge nyt REMA1000 ved Solsortevej. I samme år blev Rønde Tur-retursten gravet frem, da man skulle bygge nyt plejecenter, Byens Hus, ved Lillerup. Tilbage i 1975 fandt man Udsigtsstenen, da man gravede ud til vejføring af Slotsbanken.

I april i år dukkede endnu en sten op på cirka fem ton i en have bag Grenåvej 3, nær krydset Hovedgaden og Molsvej. Den er Nationalparken nu ved at undersøge, om også denne kæmpesten kan blive flyttet og opstillet. Så ingen tvivl – den store endemorænebakke, som Rønde er bygget på, rummer store sten. Det er kun et spørgsmål om tid, inden den næste dukker op.

Indvielse af Projekt Store Sten i Rønde

Program: tirsdag 23. maj

Kl 19:00 Velkomst af René Povlsen (fmd. Rønde Handel & Erhverv) ved sognegården Egegård, Birkevej 39, bag Meny. Derefter to kilometer vandretur til de fem kæmpesten i Rønde, guidet af Mette Foged fra Karpenhøj Naturcenter og Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge

Kl 20:15 Meny er vært med kaffe/te og kage ved Kulturhotellet i Rønde

Projekt Store Sten i Rønde

Der er lige nu fem store sten i Rønde By og yderligere to ved Nationalpark Mols Bjerges sekretariat ved Kalø Strandhus.

  1.       Rønde Kæmpesten på 21 ton ved sognegården Egegård bag Meny
  2.       Rønde Øjesten på 3 ton på torvet mellem Kulturhotellet og Rønde Apotek
  3.       Tur-retur-stenen på 10 ton ved P-pladsen på Frederiks Alle bag Cafe Laurits
  4.       Troldhøj-stenen på 8 ton i rundkørslen i Strandparken
  5.       Udsigtsstenen på 6 ton v legepladsen på friarealet langs Slotsparken over for Rønde Højskole
  6.       Faxe Koralkalk på 2,1 ton – en ledeblok med fossiler og med Den Ungbaltiske Is fra Sydsjælland
  7.       Østersø-Sandsten på 4,1 ton - en ledeblok med fossiler og med Den Ungbaltiske Is fra Sydskåne

Stenene er opsat og formidlet af Projekt Store Sten i Rønde – et samarbejde mellem Rønde Handel & Erhverv, Rønde Distriktsråd og Nationalpark Mols Bjerge. Troldhøjstenen og Udsigtsstenen er kommet med via et samarbejde med Grundejerforeningen Strandparken og Grundejerforeningen Slotsparken. De to sten ved Kalø Strandhus er ikke med i dette arrangement.