Få indflydelse på den nye Nationalparkplan Mols Bjerge 2024-30

04-01-2023

Nationalpark Mols Bjerge begynder nu på arbejdet med at lave sin nye seksårige nationalparkplan. I den forbindelse inviterer nationalparken blandt andet borgere, gæster og foreninger til at indsende idéer og forslag til den kommende nationalparkplan

Hvilket fokus skal Nationalparken have i sit arbejde med at udvikle naturen? Hvordan skal Nationalparken arbejde med områdets kulturhistoriske værdier og friluftslivet? Hvilke ønsker har virksomhederne til Nationalparkens arbejde med at understøtte det lokale erhvervsliv?

Nationalpark Mols Bjerge sætter nu disse og mange andre spørgsmål til debat.

Dette sker, da det er tid til at påbegynde det store arbejde med at lave Nationalparkens kommende seksårige nationalparkplan, der skal gælde for årene 2024-2030.

Forud for udarbejdelse af et forslag til en ny na­tionalparkplan skal nationalparkfonden afvikle en tolv ugers offentlighedsfase for at indkalde ideer og forslag til det forestående planarbejde. Derfor har bestyrelsen udarbejdet et debat­oplæg og en redegørelse for udviklingen i og omkring nationalparken samt en evaluering af indsatsen i den forløbne planperiode.

Nationalpark er populær

Arbejdet med at sætte nye mål for fremtiden bygger helt naturligt oven på de resultater, Nationalparken allerede nu er kommet i mål med. 

Blandt andet viser en ny Epinion-undersøgelse, at flere og flere mennesker kender og værdsætter nationalparken, og især er de certificerede vandrestier ekstremt populære.

69 procent af de lokale borgere svarer, at de har gjort brug af den certificerede vandresti Mols Bjerge-stien. I 2016 var det 45 procent.

Undersøgelsen viser også, at flere i lokalbefolkningen er glade for nationalparken. Overordnet siger 77 procent af de interviewede, at de i dag er positive eller meget positive over for nationalparken, hvilket er tre procentpoint flere end i 2016.

Kom med idéer

Arbejdet med fremtidens Nationalpark skal foregå i fællesskab med de mennesker, der bor og arbejder i og omkring nationalparkområdet.

Derfor inviterer Nationalparken borgere, gæster, foreninger, institutioner og virksomheder m.v. til at fremsende med idéer og forslag til den nye nationalparkplan.

Forslag kan sendes til mols@danmarksnati­onalparker.dk eller til Nationalpark Mols Bjerge, Strandhuset, Molsvej 29, 8410 Rønde.

Fristen for indsendelse af idéer og forslag er torsdag 30. marts 2023.

Debat og drøftelse af idéer

Derudover er der debatmøde 8. februar 2023 på Fregatten Jylland i Ebeltoft. Her er Nationalparkens bestyrelse, råd og sekretariat vært på mødet, som begynder med en generel introduktion til Nationalpark Mols Bjerge.

Herefter gennemgår sekretariatet det hidtidige arbejde inden for de fire områder: Natur og landskab, kultur, friluftsliv og erhverv. Til sidst er der debat og drøftelse af idéer og forslag.

Deltagelse er gratis og kræver ikke tilmelding.

Mødet bliver desuden livestreamet på Nationalpark Mols Bjerges Facebookside, og efterfølgende kan idéer og forslag indsendes.

Formålet med Nationalpark Mols Bjerge er at styrke og udvikle områdets specielle natur­typer og de bevaringsværdige kulturmiljøer samt at synliggøre det unikke istidslandskab – og gennem styrket formidling, forskning og undervisning udbrede kendskabet til netop na­tur, landskab og kulturhistorie. Nationalparken skal desuden medvirke til at styrke den lokale erhvervsudvikling.

 

Debatoplæg og redegørelse fra Nationalpark Mols Bjerge

Redegørelse samt evaluering af Nationalparkens indsats 2017-2022

Debatoplæg

Kan også afhentes på Nationalpark Mols Bjerges sekretariat.

Den indledende offentlighedsfase

I perioden fra den 5. januar til og med den 30. marts 2023 kan der fremsendes idéer og forslag til den nye nationalparkplan.

Debatmøde afholdes onsdag den 8. februar 2023 kl. 16.30-19.30.

Sted: Fregatten Jylland, S.A. Jensens Vej 2, 8400 Ebeltoft.

Deltagelse er gratis – ingen tilmelding.

Mødet bliver også livestreamet på Nationalpark Mols Bjerges Facebookside.