Borgmestre, miljøchefer og universitetsledelse stiller skarpt på havets tilstand

14-04-2023

De indre danske farvande har det skidt. Årlige iltsvind og dårlige bundforhold forringer livet i havet. Nu mødes fagvidenskaben og beslutningstagere omkring den østjyske del af Kattegat og drøfter, hvad vi skal stille op. Det sker på en minikonference onsdag d. 19. april 2023 ombord på Aarhus Universitets forskningsskib Aurora, der ligger i Ebeltoft havn

Rektor Brian Bech Nielsen og projekt Hovedet i Havet fra Aarhus Universitet samt bestyrelsesformand Helle Hegelund fra Nationalpark Mols Bjerge byder velkommen ombord på Forskningsskibet Aurora, når borgmestre og miljøchefer fra Syddjurs, Aarhus, Norddjurs, Odder, Horsens, Samsø og Hedensted Kommuner stævner sammen i Ebeltoft.

De syv kommuner har netop igangsat en koordineret indsats for et bedre havmiljø i den østjyske del af Kattegat. Det sker i det formaliserede, tværgående projekt ’Havsamarbejdet’, som Borgmester i Syddjurs Kommune Michael Stegger Jensen er formand for.

Gennem et samarbejde mellem erhverv, politikere, NGO'ere og myndigheder forventer ’Havsamarbejdet’ at kunne skabe en mere naturmæssig bæredygtig udvikling af aktiviteterne på havet.

Seks forskere opdaterer beslutningstagerne om den nyeste viden om tilstanden i den vestlige del af Kattegat gennem korte indlæg, før der bliver mulighed for at drøfte en målrettet indsats og et nødvendigt samarbejde fremover.

Fra skoleelever til politikere

Der er lagt op til levende undervisning, målrettet formidling, nødvendige diskussioner og underholdning, når forskningsskibet Aurora anker op i Ebeltoft i uge 16.

Det samlede mål er at øge interessen for det havmiljø, der omgiver hele Danmark og blive klogere på, hvad vi sammen kan gøre for at få mere liv i Kattegat og de andre indre danske farvande.

Mere end 500 skoleelever, gymnasieelever og naturfagslærere fra Syddjurs Kommune kommer i dagtimerne ombord på Aurora. Det sker som en del af et længere undervisningsforløb om det marine miljø, hvor elever og lærere får et grundigt indblik i, hvordan livet under havoverfladen har det.

Derudover inviteres offentligheden, beslutningstagere og politikere med ombord. Og onsdag aften er afsat til drøftelser mellem de syv kommuner, der netop har indgået et tæt samarbejde for en fælles indsats for havmiljøet.

Samarbejde nødvendigt

”Vi er glade for at kunne mødes i inspirerende rammer og høre forskernes mening om tilstanden i vores fælles havområde. Det er vigtigt at trække på alles erfaringer og viden, når vi skal fortsætte den målrettede indsats og gøre en forskel for vores kystvande. Samarbejdet er allerede godt i gang”, siger borgmester Michael Stegger Jensen, der er formand for det østjyske samarbejde om miljøet i Kattegat.

Tirsdag aften d. 18. april 2023 afholder Hovedet i Havet og Nationalpark Mols Bjerge en offentlig debat på dækket af forskningsskibet, Aurora. Fagfolk, politikere, brugere af havet, NGO’er debatterer miljøtilstanden i den østjyske del af Kattegat.