Biodiversitet på skoleskemaet: Frank fra Kastaniegården og skolelever på ekspedition i vild natur

17-05-2023

Gode cykelben, solskin, biodiversitet og gyvelrydning var på programmet for Feldballe Friskole på en helt særlig skoledag i Nationalpark Mols Bjerge

Onsdag 10. maj var ikke en normal skoledag for 6.-8. årgang fra Feldballe Friskole. Her startede de på et længere projekt med temaet Biodiversitet. Temaet skulle sparkes i gang med manér. Denne onsdag havde skoleleverne ingen ringere end Frank Erichsen (også kendt som Frank fra Kastaniegården) som turleder og guide på nogle af Mols Bjerges fineste naturarealer ”Basballe-trekanten”.

Lærerne fra Biodiversitetstemaet, Mette Keller, Sarah Rud Thomsen og Jonas Becher, havde arrangeret transporten som fælles cykeltur, en strækning på 7 kilometer – hver vej.

De cirka 50 elever var således godt varmede op, da klaplågen smækkede bag dem ind til græsningsdyrene i den 67 hektar store hegning i Basballe-folden. De helårsgræssende dyr er de primære fastansatte naturplejere i projektet, men denne dag fik de hjælp af de 50 elever.

De var til lejligheden bevæbnet med 12 ørnenæb og 10 bøjlesave fra Nationalpark Mols Bjerges værksted og blev instrueret af Frank Erichsen i rydning af gyvel, nemlig under jorden, så stubben ikke skyder igen. I en arbejdsom time fik eleverne klippet, savet, båret og samlet.

Krisen skal løses lige her

Forinden havde Frank Erichsen vist eksempler på de særlige og truede arter, der findes i de velbevarede naturtyper, overdrev og kildevæld. Det er jo dem alle arealopkøbene, rydninger, indhegninger og græsningsdyrene i Mols Bjerge handler om.

Jeg ville gerne give de unge mennesker, der lige om lidt er voksne samfundsborgere, en positiv fortælling om vigtige naturarealer midt i biodiversitetskrisen. Den krise skal ikke løses på landbrugsarealerne, men lige her på sådanne fantastiske naturarealer, som for eksempel Den Danske Naturfond i de senere år har købt op og ejer – i al evighed. Og løsningen kræver viden og indsats. Eleverne fik her begge dele – med ben, ører og håndkraft,” siger Frank Erichsen.

En meget tilfreds temalærer, Jonas Becher, fortæller, at Feldballe Friskole i skoleåret arbejder i fire store temaprojekter på tværs af årgangene. Her kombineres i høj grad teori og praksis, krop og hjerne, hvor eleverne også skal ud i verden uden for skolen.

Netop denne idé opstod,” fortsætter Jonas Becher, ”da jeg ved, at Frank Erichsen er en god kommunikatør, som på en anderledes måde kunne komme i dialog med unge mennesker om naturen og den aktuelle biodiversitetskrise.

Gyvel ryddes med håndkræft af frivillige

Nationalpark Mols Bjerge var mere end glade for samarbejdet. Arealerne i Basballe-folden er ejet af Den Danske Naturfond samt flere private lodsejere, mens Nationalpark Mols Bjerge står for den daglige drift, aftaler med dyreholdere, formidling og overvågning af de sjældne arter.

”I hovedsagen er det græsningsdyrene, der skal holde højt græs, buske og træer nede, men vi supplerer med mennesker i naturpleje. En af Nationalparkens fantastiske frivilliggrupper rydder gyvel manuelt – på levesteder for sjældne og sårbare arter, hvor vi ikke vil bruge maskiner,” siger seniorkonsulent Jens Reddersen fra Nationalpark Mols Bjerge.

Han understreger, at Nationalparkloven er født med en forpligtelse til at arbejde med borgerinddragelse og frivillighed – på alle planer. ”Derfor har vi i forvejen en stor grejbank, som vi med glæde og jævne mellemrum låner ud til grupper som nu Feldballe Friskole, der gerne vil opleve Basballeprojektets store naturværdier og samtidig yde en naturplejeindsats,” siger Jens Reddersen.

Klokken 13 skinnede solen stadig over Basballe, 50 skoleelever og tre lærere, som nu sadlede jernhestene og red mod Feldballe.

Sammen med Frank fra Kastaniegården, ørnenæb og bøjlesave tog 50 elever ud i Nationalparkens fineste naturarealer for at blive klogere på biodiversitet. Fotos: Jonas Becher.