Truet plante i vild vækst i Mols Bjerge

19-09-2022

Frivillige i Nationalpark Mols Bjerge hjælper den sjældne blomst kantet kohvede til massiv fremgang

Kantet kohvede

Den er i risiko for at uddø og findes kun 20 steder i Danmark.

Kantet kohvede er en lille plante, der er et sjældent syn i naturen. Men i Nationalpark Mols Bjerge har frivillige botanikere haft et stort arbejde med at håndtælle den lyserøde-bleggule blomst. Den er bare en af tusindvis af spændende arter i nationalparken.

Det er blandt andet frivillige kræfter i Gyvelgruppen, der er årsagen til, at blomsten med de vinrøde støtteblade er på vej tilbage.

- Vi har aldrig før oplevet så hurtigt et resultat på vores indsats, det får moralen til at vokse og smilet frem i vores hyggelige frivillige-sjak, siger frivillig Mette Brynskov, som er tovholder for Gyvelgruppen.

Frivillige fra Gyvelgruppen tager ud og rydder slåen, egekrat og vissent hø.

Frivillige fra Gyvelgruppen er ude for at rydde rynket rose. Foto: Margrethe Askegaard.

Indsatsen er vigtig, for kantet kohvede er så sjælden, at den er på Den Danske Rødliste.

Rødlisten vurderer plante-, dyre- og svampearters status i naturen. Hvis arten og dens levested er ved at forsvinde fra naturen, så bliver arten kategoriseret som truet, kritisk truet eller sårbar.

Netop det at rydde ud i eksempelvis rynket rose og gyvel gør en forskel, da det kan give en hjælpende hånd til sjældne planter, inden de forsvinder helt.

Gyvelgruppen fjerner tilgroet buske, træer eller højtgræs for at skaffe lys og albuerum til små, lyskrævende arter. Det gør de gennem manualt naturpleje, hvor de tager ud med ørnenæb, håndsave og høriver.

Tæller en, to og tre

Det er et stort arbejde at overvåge bestande af planter, men takket være en anden gruppe af frivillige i Nationalpark Mols Bjerge er der helt styr på antallet af kantet kohvede.

Frivillige botanikere i Biodiversitetsgruppen haft nemlig haft travlt med at håndtælle den lyserøde-bleggule blomst.

De kortlagde og optalte arten i 2019 og fandt her henholdsvis 276 og 994 planter på to steder. Planten findes kun tre steder i Jylland, og to ud af tre er netop i Nationalpark Mols Bjerg.

- Derfor er den også et highlight for os, som vi gør en særlig indsats for at passe på, siger Lasse Werling, biolog og frivillig i Biodiversitetsgruppen.

Tovholder Gunnar Birkelund (tv) og biolog Lasse Werling (th) er en del af Biodiversitetsgruppen, som har været i Nationalpark Mols Bjerge for at håndtælle kantet kohvede. Foto: Søren Rasmussen

Tovholder Gunnar Birkelund (tv) og biolog Lasse Werling (th) er en del af Biodiversitetsgruppen, som har været i Nationalpark Mols Bjerge for at håndtælle kantet kohvede. Foto: Søren Rasmussen.

Nu har de frivillige lige genovervåget arten: Begge bestande har nu bredt sig til et større område, og plantetallet er eksploderet – nu med henholdsvis ca. 28.300 og 5.300 planter.

- Der var et helt tæppe af blomster, så vi kunne ikke få armene ned. Det var en skøn oplevelse, siger Lasse Werling.

For Lasse Werling er kantet kohvede et godt eksempel på, at viden er en forudsætning for at kunne se resultater.

- Vi vidste, hvor planten var, og derfor kunne vi handle mere målrettet, siger han.

Ud over de frivillige, så spiller vejret og myrerne også en rolle i udbredelse af de sjældne blomster. Myrerne tager nemlig frø fra blomster med, og dermed spredes den enårig plante.

Nationalparken har udvalgt 20 særlige arter i projektet Top-20. De arter er udvalgt til at illustrere biodiversitet, fordi det kan være svært at formidle biodiversitet – og her er kantet kohvede en af Nationalparkens 20 ambassadører.

Kantet kohvede er truet på Den Danske Rødliste

-  Der er i dag kendskab til over 40.000 arter - af svampe, dyr og planter - i Danmark.

-  Indtil videre har man trusselsvurderet ca. 1/3 (13.300 arter) på Den Danske Rødliste.

-  Seneste Rødliste fra 2019 angiver 4.439 ud af disse 13.300 vurderede arter som mere eller mindre truede. Her er det ikke nok, at arten er sjælden – den skal også være hjemmehørende i Danmark og i tilbagegang.

-  Kantet kohvede er opført som truet og har under 20 bestande i hele Danmark, som er i tilbagegang.

-  I dag er der kun tre bestande i Jylland og ingen på Fyn. Flest, men spredt på Sjælland-Møn.