Nationalpark satser på grøn turisme

18-05-2022

Nationalpark Mols Bjerge er blevet certificeret som Green Tourism Organization som landets første nationalpark

Portræt af Birgitte Lamp

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge har et stærkt fokus på at udvikle den 180 km2 store nationalpark i en bæredygtig retning.

Derfor har nationalparken en bæredygtighedsstrategi og arbejder fokuseret med udvikling af grøn turisme. Nu kan de i nationalparken sætte endnu et flueben i relation til at styrke nationalparkområdets grønne identitet.

Nationalparken er nemlig netop blevet certificeret Green Tourism Organization (GTO) – og som den første nationalpark i Danmark, fortæller Mikal Holt Jensen, sekretariatsleder for Green Key og Green Tourism Organization.

”Nationalpark Mols Bjerge viser vejen ved at være den første nationalpark mærket med Green Tourism Organization. Det betyder, at de selv arbejder aktivt med den grønne dagsorden i forbindelse med deres drift, og jeg er imponeret over, hvordan Nationalpark Mols Bjerge bidrager til at få turistvirksomheder og aktører med på den grønne rejse,” siger Mikal Holt Jensen.

Certificeringen er tildelt af HORESTA efter et ansøgningsforløb, hvorigennem nationalparken er blevet vurderet efter ca. 140 forskellige kriterier, herunder ledelsesmæssig prioritering af miljøhensyn, krav om miljørigtige indkøb, og hvordan nationalparken generelt fremmer bæredygtig.

Vil grøn turisme

Nationalparkchef Birgitte Lamp, Nationalpark Mols Bjerge, glæder sig over den nye, grønne, miljø- og klimavenlige titel som Green Tourism Organization.

”Jeg er oprigtig stolt af det. Vi arbejder benhårdt for også at blive en ansvarlig destination for turisme. Det gør vi sammen med de over hundrede dedikerede virksomheder, som vi har i vores ambassadørnetværk. Vi er allerstærkest sammen, og vi vil gerne gå forrest og være et godt eksempel”, siger Birgitte Lamp.

Nationalparken har arbejdet sammen med de lokale turismevirksomheder gennem snart otte år, og virksomhederne har et stort ønske om en endnu grønnere profil i området.

”Miljømærker er vigtige i international konkurrence, og det ved vores ambassadørvirksomheder godt. Danske og udenlandske gæster efterspørger i stigende grad bæredygtige turismeprodukter, og det passer supergodt til os som nationalpark. Det ligger jo i vores DNA som nationalpark at tage ansvar for bæredygtige løsninger,” siger nationalparkchefen.

Også i de kommende år vil nationalparken arbejde for, at de lokale virksomheder laver endnu mere ansvarlige løsninger og endnu grønnere produkter.

Vi går bare derudaf

Nationalparken byder allerede i dag på stærke, grønne oplevelsesprodukter som eksempelvis vandrerejser og kommercielle naturoplevelser.

Det er blandt andet tilfældet på grundlag af en fokuseret udvikling af nationalparkens infrastruktur. Mols Bjerge-stien er certificeret Leading Quality Trail af European Ramblers Association. Det er således en topklasse vandresti på 60 kilometer, der denne sommer udvides med endnu 20 kilometer, med mulighed for at gå derudaf i flere dage med overnatninger på lokale overnatningssteder.

Hertil kommer, at Dansk Vandrelaug har certificeret en række kortere stier, således at Nationalpark Mols Bjerge har positionen som Danmarks førende vandredestination med flest stier i høj kvalitet. Stierne er særdeles godt afmærkede og ligger i en smuk, mangfoldig natur.

Om Green Tourism Organization

Den nye Green Tourism Organization-certificering er en dansk opfindelse, der er i familie med miljømærket Green Key, der blev skabt for 25 år siden af Friluftsrådet og HORESTA i samarbejde med den daværende Forening af Danske Turistchefer.

Green Key-certificeringerne har i dag spredt sig til 60 lande og 3.000 turistvirksomheder.

Det er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

I Danmark behandles, godkendes og kontrolleres alle medlemmer løbende af en jury bestående af Friluftsrådet og HORESTA, mens Miljøstyrelsen deltager som observatør med indflydelse på procedure og kriterier. Denne sammensætning sikrer et godt fagligt input til drift og udviklingen af miljømærket uafhængig af særlige erhvervsinteresser.

En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Tjek greentourismorganization