Forsøg med ålegræs skal forbedre havmiljøet

15-06-2022

Søndag den 19. juni udplanter Nationalpark Mols Bjerge med hjælp fra frivillige ålegræs i Kalø Vig.

Mange steder på dybere vand mangler ålegræs, som ellers kan være med til at genoprette havmiljøet. Foto: Tim Dencker.

Ålegræs spiller en afgørende rolle for havmiljøet, da det skaber levesteder for fisk og smådyr og samtidig binder store mængder CO2 samt kvælstof og fosfor.

Men mange steder er udbredelsen af ålegræs gået tilbage, og ålegræsenge findes ikke længere ude på samme dybde som tidligere.

Derfor vil Nationalpark Mols Bjerge nu forsøge sig med at udplante ålegræs i Kalø Vig.

”Vi ønsker at undersøge, om ålegræsset med lidt hjælp igen kan brede sig i Kalø Vig og dermed skabe et sundere havmiljø i vigene,” siger projektleder Thomas Stampe ved Nationalpark Mols Bjerge.

Nationalparken får hjælp til ålegræsgenopretningsprojektet af en lang række frivillige heriblandt fridykkere fra foreningen Havodderen, som har meldt sig til at give en hånd med.

Det foregår til ”Havets grønne enge” søndag den 19. juni i Kalø Vig kl. 09.00 – 16.00. Interesserede er meget velkomne til at kigge forbi Strandhuset ved parkeringspladsen til Kalø Slotsruin.

Nationalpark Mols Bjerge vil udplante ålegræs ved at fastgøre ålegræs til søm, som stikkes ned i havbunden. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Havets grønne enge

Mange tror, at ålegræs er tang, men egentlig er der tale om en blomsterplante. Ligesom ålegræs hjælper tang med at genoprette havmiljøet, da tang absorberer overskydende næringsstoffer og skaber variation til gavn for havets biodiversitet. Man kan også spise tang, og det er der alt mulig grund til.

Derfor får Nationalpark Mols Bjerge til Havets Grønne Enge-arrangementet selskab af Michelin-kokken Morten Rasted fra restaurant Domestic i Aarhus og tangeksperten Lilli Gruwier, som viser interessante måder at inkorporere tang i vores kostvaner.

”Vi har en oplevelse af, at mange er optaget af de udfordringer, kystvandene har med blandt andet iltsvind og færre fisk. På samme tid har folk også i højere grad fået øjnene op for de mange muligheder kysten og havet byder på, for eksempel at man kan spise tang,” siger Thomas Stampe.

Maden må man som tilskuer dog nøjes med at kigge på. Den er nemlig forbeholdt de hårdtarbejdende frivillige, der sammen med Nationalpark Mols Bjerge hele dagen vil plante frøplanterne i udpegede områder i vigen.

Man er dog mere end velkommen til at komme forbi i haven ved Strandhuset ved Kalø slotsruin for at se ålegræsplanter blive klargjort til plantning og endda selv prøve sig frem med at lave en frøplante.

Hvis ålegræsset med succes kan genetableres i området, håber nationalparken at udvide projektet til næste år.

Fakta

Ålegræsgenopretningsprojektet er et forsøg på at forbedre havmiljøet i vigene ved at udplante ålegræs.

Nationalpark Mols Bjerge får hjælp til projektet fra frivillige og fridykkere fra foreningen Havodderen og er støttet af virksomheden Biomar.

Hvis ålegræsset med succes kan genetableres i området, håber Nationalparken at udvide projektet til næste år.

”Havets Grønne Enge”-arrangementet foregår søndag den 19. juni kl. 09.00-16.00. Men er velkommen til at komme og kigge forbi.

Arrangementet foregår i haven ved Strandhuset. Molsvej 29, 8410 Rønde.