Forhistoriske fund dukker op i Nationalparken

23-03-2022

Nationalpark Mols Bjerges efterlysning af gamle knogler, takker og tænder har fået flere borgere til at indberette fund. Biolog i Nationalparken Jens Reddersen tror dog, at der er meget mere derude.

Biolog Jens Reddersen håber, at endnu flere vil kigge i gemmerne og se, om de skulle have spændende fund liggende. Her holder han hornstejlen fra en urokse.

Lidt større end en hånd er den knoglestump, som sandsynligvis er mammut, og som blandt andre fund er dukket op som led i Nationalpark Mols Bjerges efterlysning af gamle fund af knogler, takker og tænder.

Knoglestumpen er tung og bærer præg af at have været transporteret med sten og grus i strømmende smeltevand.

”Knoglen må have været meget stor, og israndens fauna var kun mammut, rensdyr og moskusokse, så med den størrelse kan der nok kun være tale om mammut,” siger biolog i Nationalpark Mols Bjerge Jens Reddersen.

Knoglestumpen er ikke noget nyt fund. Den blev fundet allerede tilbage i 1990’erne af Klaus Nybro Jensen fra Grenå under arbejde i en af Gert Sviths grusgrave, men har ligget i hans kælder lige siden.

Tidligere modtog museerne ofte fund af gamle knogler og lignende, der blev opdaget i forbindelse med blandt andet tørvegravning. I dag bliver grusgravning og drænarbejde gjort med store maskiner, og fundene af forhistoriske dyr er derfor svundet ind.

Nationalpark Mols Bjerge har i en ny borgerkampagne opfordret til, at man kigger i gemmerne og på loftet i håbet om, at flere fund igen skulle dukke op. En opfordring der har ledt til flere spændende fund.

Arvede hornstejle fra en urokse

Ud over knoglestumpen, der formentlig stammer fra en mammut, har man også modtaget størstedelen af en hornstejle fra en urokse.

Hornstejlen er indleveret af Ellen Møller fra Ryomgaard, som har arvet den fra sin far, der var smed i Thorsager. Hendes far har nok overtaget hornstejlen i forbindelse med et huskøb, da den tidligere husejer gravede tørv i Dagstrup Mose nær Thorsager i 1940-50’erne.

Et andet fund er en hel vildsvinetand, som er fundet i Holme ved Ebeltoft af Olav Sørensen omkring år 2000. Tanden blev fundet en halv meter nede i jorden i forbindelse med drænarbejde i opdyrket tidligere mose.

Derudover fandt Nationalpark Mols Bjerge, allerede før efterlysningen blev skudt i gang, frem til et 4.700 år gammelt krondyr-gevir, der har hængt på Rugaard Gods, men som en såkaldt kulstof-14 bestemmelse kunne afsløre, var flere tusinde år gammelt.

Tror på endnu flere fund

Fundene er alt sammen genstande, der har været bevaret i private samlinger og derfor ikke er registreret hos museerne. Skal fundene fra gamle tørvegravninger og drænarbejde findes, mens det stadig kan huskes, hvor og hvornår fundet er blevet gjort, er det ved at være sidste udkald.

For Nationalpark Mols Bjerge er fundene vigtige, for selvom nationalparken allerede ved meget om det forhistoriske dyr, skal fundene være med til at skabe endnu mere viden om de dyr, der engang har sat sine ben på Djursland. For særligt interessante fund har nationalparken mulighed for at få knoglerne ret præcist aldersbestemt ved en moderne kulstof-14-datering.

Efterlysningen har ledt til flere fund, men biolog Jens Reddersen håber, at endnu flere borgere vil henvende sig med interessante knogler.

”Vi tror, at der er langt mere derude, så vi håber, at endnu flere borgere vil kigge efter i gemmerne, om der skulle være stumper af knogler, ben eller tænder,” siger Jens Reddersen, som også opfordrer folk til at spørge eksempelvis bekendte eller naboer. For det kan både være knogler og horn, folk selv har fundet, eller der kan være tale om arvestykker, som det har været set i flere tilfælde.

Ligger man inde med noget spændende i gemmerne, kan man sende en mail til Jens Reddersen på Obfuscated Email eller ringe på 91 33 47 40.

Fakta

Nationalpark Mols Bjerge efterlyser gamle fund af knogler, takker og tænder fra Djurslands forhistoriske dyreverden.

Det er genstande, der ofte er bevaret i private samlinger, og derfor ikke er registreret af museerne.

Fundene skal være med til at skabe ny viden om de forhistoriske dyr, der har levet på Djursland.

Ligger man inde med noget spændende i gemmerne, kan man sende en mail til biolog Jens Reddersen på Obfuscated Email eller ringe på 91 33 47 40.