Deltag i en visionsworkshop med Dansk Kyst- og Naturturisme

13-09-2021

Nationalpark Mols Bjerge har sammen med Syddjurs Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme taget initiativ til at udarbejde en plan for den centrale del af Mols Bjerge.

Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat et større arbejde for at skabe gode rammer for mulighederne for en langsigtet udvikling af Mols Bjerge til gavn for både naturen, lokalsamfundet, turismeerhvervet og de mange besøgende i området.

I projektet er der brug for idéer og ønsker til vision og planlægning fra de mennesker, der bor i området.

Hvilke ønsker har lokale lodsejere til oplevelser i Mols Bjerge? Hvordan bliver området både et godt sted at bo - og et godt sted at besøge?

Det er nogle af de spørgsmål, der skal arbejdes med på workshop 1 den 21. september kl. 16:30 – 20:30 på Fuglsøcentret, Dragsmurvej 6, Knebel. 

NIRAS er rådgiver på projektet sammen med Line Wagener Consult og BrandtJacobsen, der begge er eksperter i outdooraktiviteter.

Sådan foregår workshoppen

Workshoppen starter med en kort præsentation af projektet ”Strategisk-fysisk udviklingsplan for Nationalpark Mols Bjerge” og et inspirationsoplæg om balancen mellem naturbeskyttelse og naturbenyttelse.

Vi har brug for jeres input til at beskrive en samlet vision for Mols Bjerge, som kan udfolde stedets potentialer og løse nogle af de udfordringer, I som brugere eller naboer oplever i hverdagen.

I vil derfor komme til at arbejde i grupper med at udvikle visioner og ønsker til aktivitets- og oplevelsesmuligheder i fire afgrænsede landskabsområder med hvert sit særpræg og karakteristika.

Workshoppen er således en blanding af oplæg, diskussioner/arbejde i grupper og korte opsamlinger i plenum.

Hvad sker der bagefter?

Efter workshop 1 samler NIRAS op på alle deltagernes forslag og ønsker.

NIRAS formulerer på den baggrund et forslag til en vision for området og en overordnet skitse til, hvordan visionen kan indfries.

De forslag arbejder vi videre med på workshop 2, som afholdes 7. oktober 2021 kl. 16:30-20:30.

Sæt derfor allerede nu gerne kryds i kalenderen.

I november vil de første skitser for visionen blive præsenteret ved et større borgerarrangement, hvor alle har mulighed for at kommentere på og bidrage til visionens forskellige dele.

Tilmelding er nødvendig

Af hensyn til pladsen og en let forplejning er TILMELDING TIL WORKSHOPPEN NØDVENDIG.

Tilmelding skal ske via dette link senest torsdag d. 16. september 2021.

https://www.niras.dk/vision-for-mols-bjerge-tilmelding/ https://www.niras.dk/vision-for-mols-bjerge-tilmelding/