Oplev fugletrækket i Nationalparkerne

23-10-2021

Oktober er en god måned at opleve både trækkende og rastende fugle i Nationalpark Mols Bjerge eller en af de andre nationalparker i Danmark.

Foto: John Frikke

Fuglenes efterårstræk er lige nu på sit højeste, og der venter mange store oplevelser over hovederne på os, når tusinder af fugle i disse uger flyver fra ynglepladserne i nord mod vinterkvarterne i syd. Nogle glider hurtigt og elegant over landet på deres gennemtræk. Andre er mere adstadige og slår sig ned for at hvile ud og fylde energidepoterne op. Ofte sker det nærmest for øjnene af os - vi skal bare vide hvor. 

Vil du se de mange trækfugle, er Danmarks fem nationalparker et godt sted at starte. Her varierer naturen og landskaberne fra nationalpark til nationalpark, der byder på vidt forskelligartede oplevelser.

Derfor har vi i Danmarks Nationalparker lavet en enkel guide til fem store fugleoplevelser lige nu. Alle kan nemt og gratis komme ud at nyde naturen og fuglene, uanset om man er begynder eller rutineret fuglekigger. Der er oplevelser i alle fem nationalparker.

Danskerne har taget nationalparkerne til sig

Størstedelen af den danske befolkning ved allerede, hvor de foretrækker at få deres særlige naturoplevelser. Og mange kender til den store natur i de danske nationalparker.

Ifølge en aktuel undersøgelse fra Infomedia ved 80 procent af befolkningen, hvad en nationalpark er, og 79 procent synes, det er vigtigt, at vi arbejder for at bevare og udvikle naturen og biodiversiteten. Næsten to ud af tre (64 procent) danskere har besøgt en af landets fem nationalparker.

Vi glæder os til at se alle jer, der allerede har besøgt os, igen, men vi vil meget gerne også tilbyde de resterende 36 procent, som ikke har besøgt os endnu, den oplevelse, de ikke vidste, de havde behov for. Som for eksempel på en udflugt, hvor nakken lægges let tilbage og en ny verden åbenbarer sig på himlen eller ved synet og lyden af enorme fugleflokke, der på forskellig vis er ved at stikke mod syd.

For at få den bedst mulige oplevelse derude er det altid et godt råd at medbringe en god kikkert, måske en fuglebog, noget varmt at drikke og så er det altid tilladt at benytte sig af de mange fugleskjul og infotavler, som er sat op i den danske natur, hvad enten det er på Naturstyrelsens eller andre lodsejeres arealer.

Vi ønsker rigtig god fornøjelse her i Nationalpark Mols Bjerge og i Danmarks Nationalparker.

1. Nationalpark Vadehavet: Sort sol i Ribe-marsken

Marskområderne ved Vadehavet udgør netop nu et vigtigt fødesøgnings- og rasteområde for hundredtusinder af stære. De kommer fra hele Skandinavien og i dagtimerne søger de føde på især de vidtstrakte græsmarker i området, hvor især larver af stankelben og gåsebiller er på menukortet. Stærene foretrækker at overnatte mange sammen, og hen mod aften kan man se de mange fugle samles i større og større flokke, som til sidst flyver til et godt vådområde, hvor de overnatter i rørskoven.

Ved Ribe findes sådan et kollektivt overnatningsområde i sumpene langs Ribe Å sydøst for byen, og for tiden kan man i timen, inden aftenmørket trænger sig på, opleve et par hundrede tusinde stære samles, før de sætter sig til at sove i tagrørene ved åen. Det kan være en fantastisk oplevelse at se de mange fugle sværme over området, og hvis en rovfugl angriber, så ’danser stærene’ for alvor!

Det imponerende ’fugle-show’ opleves bedst fra Hundegades forlængelse mellem Ribe og Damhus. Her kan man stå på offentlig vej og følge sceneriet. En anden mulighed er at opsøge fugletårnet i Ribelunds anlæg syd for åen – ved stien i forlængelse af Kastanie Alle.
NB. Om morgenen ved solopgang kan man så at sige få den modsatte oplevelse, når stærene vågner og i store flokke letter med kurs mod marsken.

Foto: Sandra Prudencio

2. Nationalpark Thy: Vand- og svømmefugle ved Agger Tange

På Agger Tange er du i efteråret garanteret en storslået naturoplevelse.
Her er sangsvaner, knopsvaner og pibesvaner. Her er kornæbet gås, knortegås og grågæs og krikand, pibeand, gråand, spidsand, skeand, gravand, og ikke mindst fiskeørn og havørn. Og masser af vand- og vadefugle.

Det er nemt at finde fuglene. På Aggervej mellem Agger by og Agger Tanges sydspids kører du på den gamle dæmning og kan opleve fugle både i fjorden mod øst, i de fladvandede laguner mod vest og i luften over dig.

Kommer du før solopgang, kan du opleve hvordan fuglene vågner og der langsomt i takt med lyset bliver skruet op for volumen. Det er magisk at opleve, hvordan nattens stilhed bliver overtaget af alle fuglenes stemmer, i takt med at lyset gør sit indtog.

Foto: Jens Kristian Kjærgård

3. Nationalpark Mols Bjerge: Brokfugle og andre vadere i Ebeltoft

Ved Ebeltoft Færgehavn er der et lavvandet område lige øst for den østlige molearm, hvor man især nu i træktiden kan se rigtig mange små og store flokke af vadefugle og brokfugle samle sig.

Det kan være almindelig ryle, hjejler, viber, stor regnspove, hvidklire og stor præstekrave, der samler sig på sandfladerne.

Kør fra Ebeltoft C mod syd ud af byen ad Færgevejen og parker ved Færgelejet. Herfra skal du se mod sydøst, og særligt ved lavvande, hvor fuglene er længst inde ved land.

Foto: John Frikke

4. Nationalpark Skjoldungernes Land: Gæs og ænder i tusindvis ved Selsø Sø

Nationalpark Skjoldungernes Land ligger ved Roskilde Fjord. I den nordlige del af nationalparken ligger Selsø Sø, som er en af de mest fuglerige søer på Sjælland. I sommer ynglede her op mod 40 forskellige arter, og i vinterhalvåret ligger her gerne flere tusinde forskellige rastende ænder og gæs.

Her er også skarv i massevis, og selvom det virker som om, de er her hele året, er det forskellige fugle gennem sæsonen. De, der kan ses om vinteren, er kommet nordfra, mens de, der yngler om sommeren, er trukket længere mod syd.

Ved samme lokalitet er der rigtig gode muligheder for at se en havørn fra et af nationalparkens i alt fire ynglepar. For de fleste tobenede er det en vanvittig smuk oplevelse at se den enorme rovfugl svæve over hovedet på både dig og søens fugle, men gæs og ænder er formentlig af en ganske anden mening.

Parker ved Selsø Kirke, hvorfra der er et storslået kig udover søen.

Foto: Erik Mandrup

5. Nationalpark Kongernes Nordsjælland: Rovfugle over Skansebakken i Hillerød

I lange rækker svæver rovfuglene ind fra Sverige for at fange de varme opvinde over de nordsjællandske skove, hvor de tager højde for at glide videre sydover.
På gode dage kan du opleve flere hundrede musvåger. Hvis du er heldig, sniger der sig en spurvehøg, en rød glente eller en havørn med. I luften kan der også være 1000-tallige flokke af ringduer, gæs og masser af småfugle.

Sæt dig et sted med god udsigt, gerne højt, med kig mod nordøst og her vil fuglene komme ind over. Særligt i østlige og sydøstlige vinde kan der være mange fugle over land.
Der er flere gode steder at se på fugletræk i nationalparken. Ikke mindst Skansebakken i Hillerød (nær p-plads for østenden af Skansevej), Kronborg (nordbastionen), Hellebæk Kohave (ved den centrale p-plads) og ved Hundested.

Fugle trækker hele dagen – også om natten, hvis vejret er til det. Småfugle, gæs og duer især først på dagen, mens rovfuglene står op til direktørtid, når jorden er varmet op og termikken starter. I stille, overskyede nætter kan du høre de pibende lyde fra nattrækkende drosler.

Foto: Peter Marczak