Nyhed: Årsberetning for 2020

18-03-2021

Efter et år med Corona, medarbejdere på hjemmekontorer og aflyste møder er bestyrelsesformand Jørgen Blach alligevel tilfreds

- 2020 har været et markant år i Nationalpark Mols Bjerge. Et år præget af engagement og ambitioner, høj aktivitet og søsætning af mange forskellige initiativer, indleder Jørgen Blach i sit forord til Årsberetning 2020 for Nationalpark Mols Bjerge.

Han fremhæver særligt udarbejdelsen af en bæredygtighedsstrategi og en handleplan, hvor ikke mindst arbejdet med bæredygtig turisme bliver et vigtigt omdrejningspunkt fremover.

En vigtig opgave for bestyrelsen har også været at formulere en formidlingsstrategi for Nationalparken.

- Den skal sikre kvalificeret formidling på øverste hylde til flest mulige besøgende, herunder tiltrække nye brugergrup-per, styrke kvaliteten af oplevelser i Nationalparken og opmuntre til bæredygtigt udeliv, skriver bestyrelsesformanden.

Formidlingsstrategien tager udgangspunkt i en hierarkisk trædestensmodel med etablering af Besøgscenter Mols Bjerge og tre formidlingssatellitter, formidlingssteder, kvalitetsstier og interessepunkter.

Den verserende debat om græsning og friluftsliv har bestyrelsen også adresseret i 2020, fremgår det.

- Den er blandt andet er blevet yderligere aktualiseret i forbindelse med Folketingets vedtagelse af en ny natur- og biodiversitetspakke, der blandt andet indbefatter etablering af en række nye naturnationalparker. Konkret deltager Nationalpark Mols Bjerge aktivt i projekt ”Græsning og friluftsliv – best practise for dialog, etablering og formidling”. Projektet, der har national interesse, ledes af forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet, fremgår det.

Herudover fremhæves også, at Nationalparken sammen med blandt andet Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen Kronjylland og Molslaboratoriet har etableret Samarbejdsforum Mols Bjerge og Det Naturfaglige Samarbejde samt taget en strategisk beslutning om at opgradere medlemskabet af VisitAarhus til et såkaldt VIP-partnerskab med sæde i et Advisory Board, øget potentiale for formidling af naturen og Nationalparken samt tættere samarbejde med andre store regionale aktører.

Endelig fremhæves Mols Bjerge-Stien, der i 2019 certificeret som “Leading Quality Trail – Best of Europe”.

- Grundet corona-pandemien blev den officielle indvielse i første omgang udsat, men i sensommeren 2020 fik kvalitetsvandrestien så endelig en coronavenlig indvielse på en smuk og solbeskinnet dag med deltagelse af borgere, politikere, lodsejere og nogle af de mange højt værdsatte frivillige, der muliggjorde projektet. I slutningen af 2020 udkom en ny vandre-guide, ”Mols Bjerge-Stien – Istidsvandring i Nationalpark Mols Bjerge”. Vandreguiden blev revet ned af hylderne og var udsolgt i løbet af et par uger. Det siger noget om Mols Bjer-ge-Stiens kvalitet og popularitet og den store interesse for vandreturisme i det hele taget, skriver Jørgen Blach.

Læs årsberetningen

Du kan finde årsberetningen for 2020 for Nationalpark Mols Bjerge her