Nationalpark Mols Bjerge har fået ny bestyrelse

22-12-2021

Helle Hegelund bliver ny formand for Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse.

Miljøminister Lea Wermelin har sat navn på formanden, der sammen med de 12 bestyrelsesmedlemmer over de næste fire år har til opgave at drive og udvikle nationalparken i samarbejde med lokalbefolkningen og de lokale institutioner, organisationer og erhverv.

Det bliver Helle Hegelund, der har egen virksomhed inden for miljø- og energirådgivning og indtil maj i år var direktør for Kattegatcentret. Hun bor til daglig i Ebeltoft og glæder sig til at komme i gang med opgaven.

”Nationalparken spiller en meget vigtig rolle for vores område. Den er væsentlig for vores turisme og erhvervsudvikling, vi bruger naturen aktivt, og så rummer den et spændende kulturmiljø og en sårbar biodiversitet, vi skal værne om og beskytte,” siger Helle Hegelund.

Arbejdet med nationalparkerne er ikke nyt for Helle Hegelund. For mere end 15 år siden deltog hun i arbejdet med nationalpark pilotprojekterne og med etablering af de første nationalparker i Danmark som rådgiver for Naturstyrelsen.

Helle Hegelund overtager posten som bestyrelsesformand efter Jørgen Blach, der har været formand de sidste fire år.

”Det har været fire gode og konstruktive år med Jørgen Blach, og det vil jeg gerne takke ham for. Nu glæder vi os til at bygge oven på de hidtidige erfaringer og til at samarbejde med Helle Hegelund, der kommer med masser af inspiration og erfaring i bagagen,” siger Nationalparkchef Birgitte Lamp.

Både nye og ”gamle” bestyrelsesmedlemmer

Ud over formanden har ministeren udpeget 11 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne indstilles af en række organisationer, og blandt dem er der både gengangere og nye ansigter.

Søren Rasmusen fra Naturstyrelsen, Else Brask Sørensen fra VisitDenmark, Kit Purup fra Dansk Skovforening, Rita Merete Buttenschøn fra Dansk Botanisk Forening og Jens Søgaard fra Landbrug & Fødevarer har alle siddet i bestyrelsen de sidste fire år og fortsætter i næste periode.

De nye bestyrelsesmedlemmer tæller Flemming Nielsen fra Friluftsrådet, Jeppe Kristian Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening, Karen Thingstrup fra Danmarks Jægerforbund, Joy Klein fra Dansk Ornitologisk Forening og Rikke Milbak fra Vild Med Vilje.

Der er endnu ikke sat navn på Syddjurs Kommunes repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid nedsætte et nationalparkråd, der også skal vælge et medlem til at repræsentere sig i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse sidder fra 1. december 2021 til den 30. november 2025.

 

Nationalparkens nye bestyrelse

Bestyrelsesformand Helle Hegelund

Søren Rasmussen, Naturstyrelsen

Flemming Nielsen, Friluftsrådet

Jeppe Kristian Hansen, Danmarks Naturfredningsforening

Else Brask Sørensen, VisitDenmark

Kit Purup, Dansk Skovforening

Rita Merete Buttenschøn, Dansk Botanisk Forening

Karen Thingstrup, Danmarks Jægerforbund

Jens Søgaard, Landbrug & Fødevarer

Joy Klein, Dansk Ornitologisk Forening

Rikke Milbak, Vild Med Vilje

Derudover sidder en repræsentant fra Syddjurs Kommune og Mols Bjerges Nationalparkråd (indstilling afventer).

Fakta

  • Nationalparkfond Mols Bjerge er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Fonden ledes af en bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Bestyrelsen sidder for en fireårig periode.
  • Fonden har til formål at etablere og udvikle nationalparken inden for de rammer, der blev fastsat ved oprettelsen af Nationalparken. Midlerne kommer fra en bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove.
  • Fonden skal sikre information om Nationalparken og inddrage befolkningen i beslutninger om udvikling og drift af Nationalparken.