Nationalpark giver hede væk gratis

06-10-2021

For at sikre naturen for eftertiden overdrager Nationalpark Mols Bjerge 13 hektarer hede til Syddjurs Kommune.

På den bynære hede langs Øervej syd for Ebeltoft kan man finde blomster som blåklokke og gul snerre, og måske støder man også på sommerfugle og firben.

Nationalpark Mols Bjerge købte den artsrige hede i 2018, og efter et længerevarende arbejde med at genoprette naturen er området nu klar til at blive givet til Syddjurs Kommune. Kommunen overtager heden ganske gratis mod lovning på, at de passer godt på naturen.

”Vi skal være med til at sikre naturen for eftertiden, og overdragelsen er et konkret eksempel på netop det”, siger nationalparkchef Birgitte Lamp.

Overdragelsen af heden finder sted tirsdag den 12. oktober kl. 16.00-17.30 på Øervej i Ebeltoft midt mellem Hækvej og Lærkelundsvej. Nationalparkchef Birgitte Lamp og formand for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune Kim Lykke Jensen holder taler, og efterfølgende vil erfarne biologer give en tur i området, hvor man vil lede efter nogle af områdets mange arter.

Skal sikre naturen fremadrettet

Ifølge loven kan nationalparker ikke eje jord. Men en nationalpark må godt købe jord for at gennemføre et naturgenopretningsprojekt og derefter give jorden videre til stat, kommune eller en naturfond. Og det er præcis det, som National Park Mols Bjerge har gjort.

Efter Nationalparken købte området for tre år siden, har man arbejdet med et naturprojekt med hegning, vanding, låger og naturpleje - blandt andet har man gennemført en rydning af fyr og gyvel.

”Det har været en lang men lykkelig proces, og vi er glade og trygge ved nu at kunne give arealet videre”, siger Birgitte Lamp.

Nu er heden så altså klar til at blive givet bort til Syddjurs Kommune, der til gengæld skal tage vare på arealets naturværdier, således at naturen sikres for eftertiden. Det vil først og fremmest foregå via lejlighedsvis afgræsning med heste og muligvis får.

Del af BiodiverCity-projekt

Interessen for heden syd for Ebeltoft stammer fra projektet BiodiverCity, hvor Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune samarbejder om at skabe et langt sammenhængende bælte af blomster- og insektrig overdrevsnatur hele vejen fra Øer bag om Ebeltoft Centrum og til Egsmark.

BiodiverCity er et af Danmark første og største bynatursprojekter, og de 13 hektarer hede spiller en vigtig rolle i projektet, der i alt består af 130 hektarer privat og offentlig ejede overdrevsarealer.

Heden er nemlig stor og har et højt naturindhold. Arealet blev besøgt af dygtige insektkendere under BiodiverCity-projektet Hitjagt sommeren 2020, hvor der endnu engang blev fundet sjældne insekter på arealet. På www.ebeltoftnatur.dk er der registreret hele 330 arter alene herfra.

På heden forventer man som følge af projektet et øget naturindhold blandt andet som resultat af afgræsning.

Fakta

Tid: Tirsdag 12. oktober 2021, kl. 16:00 – 17:30.

Sted: Øervej, 8400 Ebeltoft (midt mellem Hækvej og Lærkelundsvej)

Arrangør: Nationalpark Mols Bjerge & Syddjurs Kommune

Program:

Taler fra Nationalparkchef Birgitte Lamp og Kim Lykke Jensen, formand for Natur-, Teknik- og Miljøudvalget i Syddjurs Kommune.

Guidet tur i mindre grupper med erfarne guider

Nationalpark Mols Bjerge er vært for en vand og en sandwich