Hjælp Nationalparken med at indrette nyt naturområde

30-09-2021

Nationalpark Mols Bjerge, Den Danske Naturfond og Københavns Universitet holder den tredje og sidste workshop om græsning og friluftsliv.

Et nyt naturområde ved landsbyen Agri i Nationalpark Mols Bjerge bliver snart offentligt tilgængeligt. 

På naturområdet går græssende dyr, der er vigtige for biodiversiteten, men hvordan indretter man området, så der både er plads til de græssende dyr og samtidig til friluftslivet?

Det er spørgsmålet, når Nationalpark Mols Bjerge sammen med Den Danske Naturfond og Københavns Universitet holder den tredje og sidste workshop om græssende dyr. Her er man nysgerrig på at høre deltagernes input og idéer til, hvordan man konkret kan indrette det nye naturområde.

Workshoppen foregår den 6. oktober kl. 16.00-19.30 på Fuglsøcentret i Mols Bjerge. Det er gratis at tilbage, men kræver tilmelding på Obfuscated Email senest d. 4. oktober kl. 12.00.

Nu skal der findes løsninger

Hvor den første workshop handlede om græsning som et effektivt middel til at beskytte biodiversiteten, og den anden workshop handlede om, hvordan man kombinerer græsning og friluftsliv, så handler den tredje og sidste workshop om konkrete løsninger for naturområdet ved Agri.

Det kan være spørgsmål om, hvor hegnslinjen placeres og ligeledes låger og udgange, så det er nemt og trygt for besøgende at finde rundt i området.

Indretningen af det nye naturområde ved Agri, handler også om at kigge på området i en større sammenhæng, og se på hvordan det hænger sammen områdets øvrige stier og vandreruter.

Deltagernes tanker og idéer er meget vigtige for arrangørerne, og derfor består workshoppen udover korte oplæg især af gruppearbejde. Blandt oplægsholderne er Signe Nepper-Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen samt Rita M. Buttenschøn og Lone Kristensen fra Københavns Universitet.

En del af samarbejde

Workshoppen er den tredje og sidste i et samarbejde mellem Den Danske Naturfond, der har opkøbt naturområdet ved Agri, Nationalpark Mols Bjerge og Københavns Universitet.

Resultaterne vil indgå i et forskningsprojekt, kaldet ”Græsning og friluftsliv - best practise for dialog, etablering og formidling”, ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet.

Arrangørerne håber, at dette forløb med indretningen af naturområdet ved Agri kan bidrage til en mere generel vejledning for udvikling af naturområder i Danmark.

 

Program:

Velkomst og introduktion til workshoppen v/Birgitte Lamp, Nationalparkchef.

Gode løsninger. Eksempler på praktisk indretning og forebyggelse af konflikter v/Rita M. Buttenschøn og Lone Kristensen, Københavns Universitet

Græsning og brugerinddragelse på statens arealer v/Signe Nepper-Larsen, vicedirektør Naturstyrelsen

Gruppearbejde I: Indretning af Den Danske Naturfonds nyerhvervede område ved Agri 

Hvad siger juraen. Oplæg ved Lasse Baaner, KU om regler for adgang og skiltning på privatejede og offentligt ejede arealer.

Gruppearbejde II: Indretning af græsningsarealer og friluftsliv set i en større sammenhæng i Mols Bjerge

Opsamling og planer for det fortsatte samarbejde

Fakta

Tilmelding er åben frem til mandag d. 4. oktober kl. 12. Man tilmelder sig ved at sende en mail med deltagernavn tilObfuscated Email

Alle interesserede er velkommen til at deltage, og det er gratis. Bemærk dog at der vil være deltagerbegrænsning på arrangementet.

Hvis du vil vide mere om eller har spørgsmål om Agri-projektet:

Kontakt Thomas Stampe, Nationalpark Mols Bjerge, påObfuscated Email

Hvis man vil vide mere om forskningsprojektet:

Kontakt Rita Buttenschøn, Københavns Universitet på Obfuscated EmailObfuscated Emaileller

Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet påObfuscated EmailObfuscated Email

Hvis man vil vide mere om Den Danske Naturfond:

Kontakt Frederik Møller på mail:Obfuscated Email