Handikappede skal bruge Nationalpark Mols Bjerge

21-01-2021

Nationalparken har taget hul på at gøre parken tilgængelig for alle

Den grusede cykelsti gennem Mols Bjerge fra Fuglsø til Agri er efterhånden blevet grundigt skadet af regnvand og tilgroning, men cyklister kan stadig komme igennem.

Det kan kørestolsbrugere ikke…

Derfor har Nationalpark Mols Bjerge nu repareret cykelstien, så også kørestolsbrugere kan bruge den.

Det sker som led i et større projekt, der handler om at gøre Nationalpark Mols Bjerge tilgængelig for alle.

”Nationalparken skal være for alle. Det synes vi egentlig er helt naturligt. Så vi arbejder for tilgængelighed for alle - også for dem, der har sværere end os andre ved at komme ud i naturen,” siger nationalparkchef Birgitte Lamp.

Seks er igangsat

I et samarbejde med Syddjurs Kommunen og Naturstyrelsen Kronjylland er Foreningen God Adgang således blevet hyret til at certificere i første omgang seks forskellige lokationer i nationalparken.

Foreningen God adgang arbejder med en lang række kriterier for en stribe brugere med forskellige handikaps.

Disse kriterier er udviklet sammen med Danske Handicaporganisationer, VisitDenmark og Horesta.

Da der er tale om fysiske lokaliteter, har nationalparken således haft besøg af en konsulent, der har lavet en beskrivelse af de aktuelle forhold på de seks lokationer.

Herefter har man modtaget en rapport, der påpeger, hvilke forbedringer der skal udføres for at opnå certificeringen i forhold til forskellige handikaps.

Syv er medtaget

Der arbejdes med adgangskriterier for syv forskellige grupperinger:  

Kørestolsbrugere, gang-, arm- og håndhandikap, blinde og svagtseende, døve og hørehæmmede, astma og allergi, kognitive handikaps og mennesker med læsevanskeligheder.

Alle stederne har konsulenten påpeget mindre ting, der kan forbedres, og også enkelte større ændringer, hvis adgangsforholdene skal være optimale for alle brugergrupper.

Det er det arbejde, der nu er ved at blive gennemført – startende med nævnte cykelsti gennem Mols Bjerge fra Fuglsø til Agri.

Stien er nu blevet repareret, så man også kan køre hele vejen med en kørestol.

Hermed er der skabt en ny rigtig god mulighed for kørestolsbrugere for at opleve Mols Bjerge.

Der er faktisk mulighed for en større tur med overnatning i handikapshelter ved Strandkær Strand, en dagstur gennem bjergene på den nyrenoverede cykelsti og en badetur ved Bogens Strand, hvor nationalparken har støttet badebroen, der er handikapvenlig.