Edderkoppefund får det til at gyse

21-05-2021

Nyt opsigtsvækkende fund af den truede og iøjnefaldende mariehøneedderkop i Nationalpark Mols Bjerge

23-årige Maja Østergaard og 29-årige Amalie Møller Larsen er 20. maj på tur med deres forældre

Susanne Østergaard og Jesper Larsen.

Klokken er 12.

Solen skinner.

Pludselig skriger Amalie: “Her er den. Her er den!”

De havde fundet en sjælden mariehøneedderkop, som Nationalpark Mols bjerge netop havde efterlyst i kampagnen Wanted – not dead but alive.

Ikke nok med det. De fandt den et sted, hvor den aldrig før er fundet.

For Nationalparkens ansatte er håbet, at Maja Østergaard og Amalie Møller Larsen har fundet et nyt levested for mariehøneedderkoppen. Det vil kommende undersøgelser vise.

Not dead but alive

Nationalpark Mols Bjerge inviterede i april med kampagne Wanted – not dead but alive naturgæster til at eftersøge fire sjældne og truede, men karakteristiske forårsinsekter: Humlerovbille, sommerfuglene gråbåndet bredpande og spættet bredpande samt mariehøneedderkop.

Fælles for de fire arter er at de er varmekrævende, og bedst kan findes i stille, lunt solskinsvejr. Derfor har det kolde solfattige forår givet kampagnen vanskelige vilkår, og flere af arterne er knapt blevet set i hele Danmark.

20. maj kl. 12 var der så endelig bid, da de to søstre, Maja Østergaard og Amalie Møller Larsen, var på tur efter at have overnattet på vandrerhjem i Grenå.

Mine forældre har læst biologi

Familien gik på Bjergetapen på Mols Bjerge-stien mellem Krypten og Stenhøjevej, lige syd for Kjerris Mølle i Femmøller, i Naturstyrelsens stor fold.

De unge kvinder havde set kampagnen Wanted – not dead but alive-kampagnen i turplanlægningen, da de gik ind på nationalparkmolsbjerge.dk, fortæller Maja Østergaard.

”Pludselig råber Amalie op. Her er den. Her er den! Ha, ha. Jeg havde sagt, inden vi gik afsted, at vi skulle kigge efter den, fordi der var en kampagne kørende”.

Majas familie er lidt i den nørdede ende, når det kommer til natur.

”Mine forældre har begge læst biologi som linjefag på lærerseminariet. Så både min søsters og min interesse er nok startet, fordi de altid har taget os meget ud og være i naturen. Sådan har vi lært den at kende. Amalie har læst naturfag på Ollerup Fri Lærerseminarium og skrevet speciale om danske arter, og jeg selv starter på biologistudiet til sommer,” fortæller Maja Østergaard.

Måske et nyt levested

I Nationalpark Mols Bjerge er der stor glæde over det lillebitte fund, fortæller biolog Jens Reddersen.

”Det er en kæmpenyhed, da mange dygtige feltbiologer i årevis har kigget grundigt efter denne ikoniske art i store områder af Mols Bjerge. Den eneste kendte bestand er ellers ved Strandkær og Molslaboratoriet,” siger Jens Reddersen.

Mariehøneedderkoppen er også i år blevet genfundet på dette hidtil eneste og faste levested i Nationalparken.

Det er dog en anelse for tidligt at kalde det nye fund for en fast ynglebestand.

”Vi kan ikke fuldstændigt udelukke, at en enkelt han er kommet til den nye Femmøller-lokalitet som helt lille hvalp eller edderkopling. Som helt små (og lette) kan de muligvis spredes med vinden via en svæve-spindetråd. En enkelt voksen og parringslysten han, der forgæves leder efter en hun, skaber jo ikke en ny ynglebestand. Dog er chancen for, at områdets eneste mariehøneedderkop faktisk bliver set af nogen, uhyre lille. Så sandsynligheden taler for, at observationen faktisk er udtryk for, at der er en ynglebestand på lokaliteten. Vi vil i hvert fald eftersøge både hunner og hanner og deres bo-tunneler ihærdigt på det nye areal,” siger biolog Jens Reddersen fra Nationalparken.

Sådanne fund er vigtige for at vurdere artens bevaringsstatus. Få små og isolerede bestande vil altid være sårbare for at uddø – også af tilfældige lokale årsager. Et nyt levested er derfor en stor og god nyhed. Nationalparken håber derfor på, at borgere og turister i naturen i fint vejr vil kigge godt efter de fire Wanted-arter og gå efter dusøren

Læs mere om kampagnen

Her kan du læse den sidste nyhed om kampagnen