Deltag i åbne workshops om græsning og friluftsliv

24-02-2021

Nationalpark Mols Bjerge, Den Danske Naturfond og Københavns Universitet holder snart den første ud af tre workshops om græsning og friluftsliv

Et nyt naturområde tæt på landsbyen Agri i Nationalpark Mols Bjerge åbner snart for offentligheden, efter at det er blevet opkøbt af Den Danske Naturfond.

I den forbindelse holder Nationalpark Mols Bjerge, Den Danske naturfond og Københavns Universitet den første ud af tre åbne workshops om græsning og friluftsliv.

Det foregår virtuelt onsdag 10. marts kl. 16 -18.30 – og alle kan deltage efter tilmelding med navn til Obfuscated Email.

Denne første workshop handler om, hvorfor har vi en biodiversitetskrise, og hvordan der kan skabes gode rammer for udviklingen af biodiversiteten i Mols Bjerge?

På workshoppen er der indlæg af bl.a. biolog, ph.d. Michael Stoltze, professor emeritus Bent Odgaard og biolog Lasse Werling.

Hed debat kører

Græsning og friluftsliv debatteres heftigt i medierne i øjeblikket.

På den ene side er afgræsning et effektivt virkemiddel til at bevare og beskytte biodiversiteten, men græsningsdyrene giver samtidig anledning til bekymring i friluftslivet.

Med workshoppen ønsker Nationalparken, Den Danske Naturfond og Københavns Universitet at rette fokus mod det mulige gode samspil mellem græsning i storfolde og mulighederne for udfoldelse af friluftsliv.

Resultaterne fra de forskellige workshops vil indgå i et forskningsprojekt, kaldet ”Græsning og friluftsliv - best practise for dialog, etablering og formidling”, ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet.

Diskutere dilemmaer

På de tre workshops får deltagerne mulighed for at debattere en række dilemmaer og muligheder i etableringen af det konkrete naturprojekt ved Agri:

• Hvad er biodiversitetskrisen, og hvad kræver det at sikre Danmarks biodiversitet?

• Hvorfor er der protester mod naturprojekter med græssende dyr? Hvad handler protesterne om?

• Hvordan kan vi skabe forståelse og dialog mellem de mange forskelligrettede interesser?

• Hvordan kan vi indrette et konkret naturområde ved Agri, så vi sikrer både biodiversitet og friluftsliv?

De planlagte workshops vil foregå dels virtuelt og dels ved fysiske møder.

Med debatoplæg, diskussioner og gruppearbejde er der mulighed for at forholde sig til de udvalgte dilemmaer.

Oplev kommende workshops

Hvis Corona-pandemien tillader det, bliver der gennemført fælles vandringer i projektområdet ved Agri mellem workshop 2 og 3.

De to workshops vil have andre temaer end den første workshop, der fokuserer på naturen og biodiversitetskrisen.

Workshop 2, der foregår onsdag 14 april kl. 16-19 tager fat på spørgsmål som, hvordan er den rekreative infrastruktur i projektområdet og i sammenhæng med resten af nationalparken? Overblik over områdets brug og kommende brugere. Hvilke risici/mulige konflikter opstår i forhold til den rekreative udnyttelse, når storfoldsgræsning skal etableres?

Den 3. workshop, der foregår tirsdag 11 maj kl. 16-19, handler om de gode løsninger: Hvad har vi af erfaringer fra andre projekter? Hvordan vil projektområdet ved Agri skulle etableres for at fremme biodiversiteten og samtidig sikre gode muligheder for friluftsliv?

Arrangørerne håber, at dette forløb kan bidrage til en vejledning for udvikling af naturområder i Danmark med udgangspunkt i den konkrete case i Agri.

Praktisk

Workshop 1 - onsdag 10. marts kl. 16 -18.30 om biodiversitetskrisen (virtuelt møde)

Workshop 2 - om friluftslivet i området. Endnu ikke fastlagt dato

Workshop 3 - om de gode løsninger. Endnu ikke fastlagt dato

Hvem kan deltage?

Alle interesserede er velkommen til at deltage, og det er gratis.

Tilmelding

Tilmelding er åben frem til mandag d. 8. marts kl. 12. Man tilmelder sig ved at sende en mail

med deltagernavn til Obfuscated Email

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om eller har spørgsmål om Agri-projektet:

Kontakt Thomas Stampe, Nationalpark Mols Bjerge, på Obfuscated Email

Hvis man vil vide mere om forskningsprojektet:

Kontakt Rita Buttenschøn, Københavns Universitet på Obfuscated Email eller

Lone Søderkvist Kristensen, Københavns Universitet på Obfuscated Email

Hvis man vil vide mere om Den Danske Naturfond:

Kontakt Frederik Møller på mail: Obfuscated Email