Bliv tryg ved græssende naturplejedyr

26-08-2021

Er du nervøs for at gå forbi en ko? Nationalpark Mols Bjerge inviterer til undervisning i naturen om sikker færdsel blandt naturplejedyr

Naturplejedyr ved Trehøje

De fleste af os er ikke vokset op på landet blandt køer og heste – og de store dyr kan virke skræmmende, når vi skal forbi dem i naturen på stier gennem hegnede arealer.

Nu inviterer Nationalpark Mols Bjerge på tur mellem græsseende naturplejedyr med det formål at hjælpe alle interesserede til at blive klogere på, hvordan man færdes trygt og sikkert i foldene.

Det foregår i Mols Bjerge dels onsdag 1. september kl. 16-18 på naturarealer i Basballe fra p-pladsen Mols Bjerge Vej 8, dels onsdag 22. september kl. 16-18 på naturarealer i Agri fra p-pladsen ved Agri Bavnehøj.

Det er nødvendigt at tilmelde sig ved at sende en mail til Obfuscated Email senest kl. 12 på dagen – og angive sit navn, og hvilken tur man gerne vil deltage i.

Koen er på arbejde

Helårsgræsning vedligeholder blomsterrige overdrev til gavn for biodiversiteten, og de to ture går netop ud blandt kvæg og heste på nogle af de smukke overdrev i Nationalpark Mols Bjerge.

På gåturen vil Marianne Norup fra SEGES fortælle om dyrenes adfærd og demonstrere, hvordan man sikkert kan færdes mellem store græssere. SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer, der arbejder med viden og innovation til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv.

Man kan også møde dyreholder John Højager, der på turen fortæller om det særlige Dexterkvæg og dets egnethed i naturplejen.

Herudover vil repræsentanter fra Københavns Universitet og nationalparken deltage og svare på spørgsmål om biodiversitet, naturpleje og arbejdet med at sikre gode rammer for friluftslivet i Mols Bjerge.

Ekskursionen er et led i Københavns Universitets projekt om græsning og friluftsliv - best practise for dialog, etablering og formidling ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN). T

uren arrangeres i samarbejde med nationalparkens samarbejdspartner Den Danske Naturfond, der med opkøb af arealer i netop Basballe og Agri med særlig og sjælden natur har sikret, at endnu en del af smukke Mols Bjerges sjældne og særlige natur for altid er bedre beskyttet.