Rift om ny stilling i nationalpark

24-02-2020

84 interesserede søgte stillingen som ny naturmedarbejder i Nationalpark Mols Bjerge

Thomas Stampe Petersen.

Thomas Stampe Petersen, cand. scient. i landbrugsforvaltning fra København Universitet, er udvalgt blandt 84 ansøgere som ny naturmedarbejder i Nationalpark Mols Bjerge.

Han tiltræder allerede i den kommende måned og bliver dermed Nationalparkens syvende medarbejder.

Stillingen er opslået som en direkte følge af, at Nationalpark Mols Bjerge i sit første tiår har haft stor succes med nogle større og vigtige naturprojekter som for eksempel et af landets mest ambitiøse bynaturprojekter, kaldet BiodiverCity, hvor parken sammen med Syddjurs Kommune og en række private lodsejere, herunder nogle af Ebeltofts største virksomheder, skaber helt særlig og sjælden natur i købstaden.

Et andet eksempel er et projekt med Den Danske Naturfond, der har opkøbt 45 hektar land i bjergene for at samle fragmenterede molsarealer på tværs af ejergrænser og skabe et større sammenhængende område med værdifuld natur. En sammenhængende naturpleje i en større indhegning vil øge muligheden for høj naturværdi i hele området.

Naturen trækker

40-årige Thomas Stampe Petersen kommer fra en stilling som projektleder i Orbicon A/S.

Her udvikler og driver han forskellige projekter i samarbejde med både kommuner, staten, lodsejere og fagfolk i øvrigt.

Naturen er her, og har altid været, et centralt omdrejningspunktet i hans arbejdsliv. Han har lavet alt fra kystsikring og regnvandsbassiner over faunapassage og skovrejsning til vådområde og rekreative anlæg i byer.

Før sin uddannelse var Thomas Stampe Petersen på et ni måneders højskoleophold med friluftsliv i Finnmark i Nordnorge og arbejdede et års tid som skovarbejder ved Fussingø statsskovdistrikt.

Da han skrev bachelorprojekt var det i forbindelse med et studieophold på Svalbard. Projektet omhandlende klimaændringernes påvirkning på almindelig rypelyng – en art, der har vokset i nationalparkområdet i forbindelse med det koldere klima, der har været i forbindelse med istiden.

Startede på heden

Da Thomas Stampe Petersen skrev speciale var han i kontakt med HedeDanmark A/S, som tilbød ham en stilling som fagkonsulent. Her arbejdede han med vand- og naturprojekter.

Senere blev han i 2013 projektleder hos rådgivningsfirmaet Sweco (dengang Grøntmij A/S), hvor han fortsat skulle arbejde med og i endnu højere grad udvikle naturprojekter. Det var hans daværende chef, der tog ham med til Orbicon, og her har han arbejdet indtil nu, hvor han snart starter i Nationalpark Mols Bjerge.

Sover i shelter

Thomas Stampe Petersen kommer oprindeligt fra Bjerringbro. I dag bor han i Odder med sin hustru Signe og deres to børn, Nanna på 13 år og Bjarke på 10 år.

Han kender nationalparkområdet rigtigt godt. Sammen med sin familie har han vandret og overnattet i shelters i området, ligesom han de seneste fem-seks år har haft et mindre jagtkonsortium i Feldballe Plantage.

I sin fritid sejler han havkajak, cykler på mountainbike, fortrinsvis i sommerhalvåret, og spiller jeg volleyball i Aarhus om vinteren.