Nyhed: Tornskaden overrasker i antal i Nationalpark Mols Bjerge

03-06-2020

Nationalpark Mols Bjerges frivillige biodiversitetsfolk har på kun én uge fundet overraskende mange ynglepar af rødrygget tornskade

Foto: Molslaboratoriet, Aarhus Naturhistorisk Museum.

Mange husker måske rødrygget tornskade fra DR-serien Vilde Vidunderlige Danmark. Tornskaden er lidt af en samler, og i udsendelsen var seerne vidne til, hvordan den spidder sin fangst på torne som kebab på et spyd – så er der sikret føde til magre tider.

Det markante krogede næb er det ultimative redskab, når man er den perfekte insektæder. Hannen af rødrygget tornskade ser da også lidt farlig ud med sit kulsorte bånd hen over øjnene, som er den medlem af Bjørnebanden. Hunnen har ikke det markante kendetegn, men er mere uanseelig.

Denne fascinerende og eksotiske fugl er i tilbagegang i Europa, og derfor vækker det ekstra glæde i Nationalpark Mols Bjerge, at der er tegn på, at der er flere rødrygget tornskade i nationalparken end først antaget, fortæller Jens Reddersen, biolog i nationalparken.

"På bare én uge er der flere sikre iagttagelser af rødrygget tornskade. Det er takket være en fantastisk dygtig gruppe frivillige biodiversitetsfolk, der netop er startet på at registrere tornskaden, så vi kan få helt sikre tal på arten i nationalparken for på den måde at give den bedst mulige levebetingelser,” siger Jens Reddersen.

Da den kæver mange store insekter kan den nemlig være en af de arter, der lider under, at specielt store insekter er gået markant tilbage, hvilket blandet andet en nyere og meget omtalt tysk undersøgelse viser.

På tur med kikkert

Registreringen af rødrygget tornskade sker som led i et såkaldt Top 20-projekt i Nationalpark Mols Bjerge, der har fokus på naturforvaltning af særlige og truede arter og deres levesteder.

Projektet omfatter 20 udvalgte dyre-, svampe- og planteater, herunder rødrygget tornskade.

I Top 20-jagten har nationalparkens frivillige botanikere allerede helt overraskende fundet meget store bestande af den sjældne knop-nellike langs nationalparkens kyster

Nu er det så fuglespecialisterne, der er ude for at registrere, kortlægge, optælle og overvåge rødrygget tornskade og i samme rundgang registrere trusler.

Nationalparkens ambition er at få kortlagt samtlige ynglepar i nationalparken.

Det store arbejde, som de frivillige fuglespecialister vil udfører, skal udmønte sig i forvaltningsplaner med konkret fokus på netop denne art for at sikre at også fremtidens nationalpark rummer den imponerende fugl.

Der er mange ynglepar

Gruppens første uge viste sig at blive en lang sejsgang med mange tornskader, der efter overvintring i det sydlige Afrika nu er i gang med at yngle i Danmark.

Der skal dog gentagne observationer af ynglepar, redebygning, æg, udfløjne unger og andet til at sikre kvaliteten af observationerne.

Helt konkret har den frivillige biodiversitetsgruppe fundet tegn på seks-syv ynglepar ved Rugaard Strand, der ligger ud mod Kattegatkysten nord Ebeltoft.

Hertil et ynglepar ved Naturstyrelsen Kronjyllands fugletårn ved Gravlevstien nord for Ebeltoft, et par ved Ørnbjerg Mølle nordvest for Ebeltoft og et par i en skovlysning nordvest for Ebeltoft.

I og omkring Mols Bjerge er der flere observationer. Et par ved Basballe, hvor Den Danske Naturfond har erhvervet et større naturareal, to par ved Fuglsø og fire-fem hanner i Mols Bjerge, der blev lokket til med afspilning af territoriesang.

Insekter forsvinder

Arbejdet fortsætter et stykke ind i juli, hvor man stadig vil kunne finde ynglepar med nyudfløjne unger.

Så hvis man møder folk med kikkert, kort og notesbog ude i de blomster- og insektrige overdrev i Nationalpark Mols Bjerge, kan det sagtens være en af fuglespecialisterne – i hvert fald kan man bare spørge dem. Ifølge medarbejdere i nationalparken vil de meget gerne vise og fortælle lidt.

FAKTA

Projektet kører i et samarbejde med erfarne folk fra Dansk Ornitologisk Forening i Syddjurs Kommune med bl.a. den mangeårige formand Joy Klein, der tidligere var medlem af nationalparkrådet

Mange af de øvrige medlemmer af biodiversitetsgruppen er medlemmer af dansk ornitologisk Forening gennem flere år. De øvrige i gruppen er Jens Ejler Mikkelsen, Steen Kryger, Poul Damgaard og Jens Kristian Laursen. Gruppen tæller også Lasse Werling, der er biolog og tidligere ansat i Miljøstyrelsen

Jens Reddersen, biolog i nationalparken, arbejder tæt sammen med Biodiversitetsgruppen

Nationalpark Mols Bjerge er meget interesserede i at høre om observationer af rødrygget tornskade på andre lokaliteter i nationalparken end de nævnte. Henvendelser kan rettes til Jens Reddersen på Obfuscated Email