Nyhed: Nyt sjældent insekt-fund i Ebeltoft

04-09-2020

Der lever uhyre sjældne dyr i byen Ebeltoft. Nu er der også fundet en løbebille, der har været helt borte fra Jylland siden 1977

Foto: Mathias Fløe Holm

 

Løbebillen, Harpalus griseus, er netop fundet i Ebeltoft By. Dermed er der for første gang siden 1977 fundet Harpalus griseus i Jylland.

Billen blev fundet under en hitjagt med tolv insektkendere i Ebeltoft By hen over to weekender i juli og august. Da den er sjælden og svær at bestemme, er det imidlertid først nu med sikkerhed fastslået, at der er tale om Harpalus griseus – på dansk grålig markløber.

Ved samme lejligheder var der fund af den kritisk truede lille lynggræshoppe, der således hopper rundt i byen. Den er aldrig før registreret i Ebeltoft.

Faktisk blev der i Ebeltoft i de to weekender i gjort 86 fund egentlig truede arter af rødlistede dyr og 435 fund af sjældne arter.

BiodiverCity scorer

En årsag kan være, at Nationalpark Mols Bjerge arbejder i fællesskab med Syddjurs Kommune og en række lokale virksomheder, der ejer jord i byen, om at skabe natur og høj biodiversitet i projektet BiodiverCity. Der er nu en 13 km lang habitatkorridor i by- og bynær natur gennem Ebeltoft By. Naturen her er helt særlig. Der er nemlig stor forskel på mure med vedbend og udsåede valmuer til for alvor at bidrage til biodiversiteten.

I Nationalparken arbejdes der på at skabe mere og sammenhængende natur i den 180 kvadratmeter store nationalpark. Den kritisk truede lille lynggræshoppe er aldrig før registreret i Ebeltoft, men er tidligere fundet på den anden side af Ebeltoft Vig på selve Mols og halvøen Helgenæs – og ikke andre steder i hele landet. Når Nationalparken lykkedes med at skabe større sammenhængende natur, uden alt for mange huller uden egnet natur for de særlige arter, giver det en art som eksempelvis lille lynggræshoppe mulighed for at brede sig. Nu hopper lille lynggræshoppe altså også rundt i selve Ebeltoft By og tilmed i færgehavnsområdet Øer med samlet fire registreringer.

Nationalpark Mols Bjerges arbejde med at skabe et sammenhængende bånd af natur med høj biodiversitet i en hestesko rundt om Ebeltoft Vig synes dermed at bære frugt og beviser i hvert fald, at de danske byer godt kan huse selv de meget sjældne arter.

Fandt nørdede arter 

Der blev i Ebeltoft endvidere fundet truede arter som rustrød gyvelmåler, stregtæge og klitsandløber, af sårbare arter stor gødningsrovflue, tidsel-spidsmus-snudebille, markfirben og endelig, blandt de næsten truede dyr, solgræshoppe, kløver-silkebi og den smukke sommerfugl isblåfugl.

Som nævnt blev der i juli og halvdelen af august gjort 86 fund af egentlig truede arter af rødlistede dyr og 435 fund af arter, der er sjældne. At dyr er rødlistede betyder, at de er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver således et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile. Langt fra alle af Danmarks 20.000 arter er nået at blive rødliste-vurderede og kan derfor godt være sjældne uden at være officielt truede.

Det flotte resultat i Ebeltoft skyldes selvfølgelig både de gode arealer i og omkring Ebeltoft, og at den skånsomme drift i BiodiverCity-projektet har hjulpet dem. Men det skyldes også, at enormt kompetente folk nu har søgt målrettet efter dyrene og ikke bare kan finde, men også identificere arter, som meget ofte er hundesvære at artsbestemme sikkert.

Det er kun muligt at sikre så høj naturkvalitet i Ebeltofts vilde bynatur, fordi der er nogle naturlige forudsætninger. Den natur, mange kender og elsker fra Mols Bjerge, findes langt ind i Ebeltoft By, som også har mager sandjord, tørt solrigt klima og kuperet terræn.