Nu kan du igen følge tårnfalkene på Kalø på webcam

21-04-2020

Nationalpark Mols Bjerge viser også i år levende billeder direkte fra en tårnfalkekasse. Følg livet fra nylagt æg til flyvefærdig tårnfalkeunge

I mere ned ti år har der hængt en tårnfalkekasse på Jagtslottet på Kalø, og i lige så lang tid er der hver sommer udklækket et nyt kuld unger i kassen.

Igen i år livestreamer Nationalpark Mols Bjerge firetyve syv fra tårnfalkekassen, hvor der gennem tiden har udspillet sig både dramatiske scener og rolige hverdage i tårnfalkens liv.

Alle kan nu følge med i livet i redekassen hos tårnfalkeparret, der fornylig har lagt seks fine, plettede æg. Link til redekassen ligger på nationalparkmolsbjerge.dk, hvor der er hul igennem til dagligdagen i redekassen døgnet rundt.

Der er dramatik

Tidligere år har budt på lidt af hvert for dem, der kigger med.

En af de mere humoristiske scener var, da en stor tårnfalkeunge vendte måsen til kameraet og skød en lang stråle lige i plet på kameralinsen.

Da begyndte telefonen at kime, og mails tikkede ind hos Nationalparken. Ude i stuerne undrede man sig nemlig over røgen – om der mon var brand på Jagtslottet, fortæller de i Nationalparken.

Da måtte en medarbejder med en rolig hånd og en klud et øjeblik forstyrre ungerne, der trykkede sig ind mod bagvæggen af redekassen, mens rengøringen af linsen stod på.

En anden, måske mere dramatisk, scene var, da tårnfalkehannen vendte hjem med mad til ungerne, og det viste sig at være et smukt markfirben, der er så fredet, at det helt bogstaveligt kan stoppe et byggeri.

Naturen lader sig dog ikke stoppe, og ungerne guffede raskt markfirbenet i sig, selvom de plejer at blive fodret med mus.

Fløj uden ruderne

I årevis har personalet i Nationalparken hver sommer fulgt med i tårnfalkeparrets liv uden for de store ruder på Jagtslottet, fortæller de.

De har set tårnfalkehanner slås om redekassen. De har set tårnfalkene jage over marken ned mod Kalø Slotsruin. De har mange gange set ungerne, når de første gang fløj fra redekassen – og landede på de store sten lige uden for ruderne til deres kontor.

De oplevede endda engang en unge, der på den hårde måde lærte, hvad en vinduesrude er for noget – heldigvis overlevede ungen sammenstødet, men måtte bruge lidt tid på stenbænken neden for ruderne til at komme sig.

Det var sådanne oplevelser, der gjorde, at Nationalparken satte kameraet op, så andre kunne få del i de samme oplevelser.

Nationalparken livestreamede første gang i 2017.

Det gav uhyre gode billeder fra fuglenes liv, og kameraet fik sit helt eget liv med trofaste fans.

Derfor besluttede Nationalparken, også i år, at fortsætte med at livestreame fra kassen.

Lær endnu mere

Der er rigtig god emuligheder for at lære endnu mere om tårnfalken ved også at se fem film, som Nationalparken lavede i 2018, hvor tårnfalkeparret fik seks unger på vingerne.

De allerbedste filmoptagelser blev klippet sammen til en serie på fem små film med billeder fra livets begyndelse i redekassen.

Naturvejleder Marianne Graversen fra Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum i Aarhus, fortæller på filmene om, hvad det er, der sker i redekassen, og hvorfor det er sådan.

Man kan finde alle filmene via nationalparkens hjemmeside.

Det betyder, at man kan sidde hjemme foran computeren og lære om den danske rovfugl, der er så almindelig, og som enhver kan få øje på ude i naturen, hvis blot man kan genkende den.

FAKTA

Link til livestream med levende billeder fra tårnfalkekassen på Jagtslottet på Kalø her

Her ligger også link til film fra redekassen med speak af naturvejleder Marianne Graversen, Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum i Aarhus: 

Redekasse og udrugning 

Unger er hårdt arbejde 

Vingetræning, lussinger og svingfjer

Fra unge til ung

Kan vingerne bære?

Se filmene her

På grund af COVID-19 er der i år nogle udfordringer, der betyder, at man en sjælden gang kan opleve, at billedet fryser. Nationalparken genstarter dog signalet automatisk fire gange i timen. Efter en genstart vil signalet igen være oppe.

VÆRD AT VIDE OM TÅRNFALK

Tårnfalken vil gerne ruge i hulrum i gamle træer. Derfor kaldes den en hulrugende fugl. Den går også gerne i redekasser, som det er tilfældet med tårnfalkeparret på Jagtslottet på Kalø Gods.

Tårnfalken er specialist i at fange mus – men andet kan også gøre det. Den tager stort alt småt som småfugle, orm, større insekter og padder. Om sommeren spejder den efter bytte fra luften, men om vinteren sætter den sig undertiden for at spejde efter bytte. Det er energibesparende, men knap så effektivt.

De fleste tårnfalke bliver i Danmark hele året, men nogle af dem trækker sydpå i Europa for at overvintre.

Da dødeligheden nogle år kan være ret høj, får tårnfalken mange unger. Antallet af æg reguleres fra år til år efter den fødemængde, som hunnen indtager op til æglægningen. I naturen bruges der ikke energi til unger, der alligevel ikke vil kunne få føde nok.

Tårnfalken er meget almindelig. Faktisk er den landets tredje talrigeste rovfugl efter musvågen og spurvehøgen.