Åben Vandring: Naturfond og Nationalpark går forrest

16-09-2020

Den Danske Naturfond og Nationalpark Mols Bjerge indbyder til Åben Vandring på Naturfondens nyerhvervede arealer ved Agri

Den danske natur er under pres. Mere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Der mangler levesteder til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i vores natur.

Med det nylige køb af 47 hektar særlig og sjælden natur i Nationalpark Mols Bjerge har Den Danske Naturfond sikret, at endnu en del af smukke Mols Bjerges sjældne og særlige natur for altid er bedre beskyttet.

På den baggrund indbyder Naturfonden og Nationalparken alle interesserede til Åben Vandring på arealerne torsdag 1. oktober kl. 15.30 med start fra p-pladsen ved Agri Bavnehøj, 8420 Knebel.

Går med panoramaudsigt

Agri-arealerne har tidligere hørt til Agri Kirke, men har været bortforpagtet. Med Naturfondens opkøb vil arealerne blive åbnet for offentligheden, så vi alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser.

Efter gåturen serveres en forfriskning og mulighed for at stille spørgsmål om Mols Bjerges natur og biodiversitet, selve arealet, og hvordan man kan udvikle naturen.  

Nationalparken har efter Naturfondens opkøb gennemført en botanisk kortlægning i området, og de undersøgelser bekræfter, at her allerede i dag er særlig natur, men desuden et stort potentiale for at udvikle endnu mere og bedre natur i området. På det sydlige areal har Nationalparken eksempelvis registreret en hidtil uopdaget bestand af den sjældne plante opret kobjælde. Her er også sandede marker, der har stort potentiale i forhold til vild natur og biodiversitet.

På vandringen kan du høre om, hvordan Den Danske Naturfonds arbejde med naturbeskyttelse, og hvordan samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerge fungerer.

Nødvendigt at tilmelde sig

Turen er ca. 3 km, delvist strabadserende.

Det er vigtigt at have godt fodtøj på og beklædning efter vejret på dagen.

Af hensyn til Covid-19 er det nødvendigt med tilmelding.

Tilmelding på mail til naturmedarbejder Thomas Stampe Petersen på Obfuscated Email.

Der er deltagerbegrænsning, så det er først-til-mølle.

FAKTA

Den Danske Naturfond har med sit opkøb af Agri-arealerne nu tre større projekter i Nationalpark Mols Bjerge.

De to andre projekter er:

Rewilding på Molslaboratoriets arealer i Mols Bjerge. Her støtter Den Danske Naturfond Aarhus Naturhistorisk Museum, der ejer Molslaboratoriet, i et banebrydende forsøg med bedre naturpleje med vilde heste og kvæg. Læs mere her

I området Basballe skaber Den Danske Naturfond sammen med Nationalparken mere sammenhængende natur i Mols Bjerge sammen med private lodsejere og Naturstyrelsen Kronjylland. Læs mere her