Monstersjældne fund i nationalparken

11-09-2020

Nationalpark Mols Bjerges frivillige biodiversitetsfolk afslutter en mere end stærk sæson med at tælle planter og en enkelt fugl

Helt overraskende har Nationalpark Mols Bjerges frivillige botanikere i den såkaldte Biodiversitetsgruppe fundet seks-syv bestande af den monstersjældne plante vårærenpris.

Danmarks uden tvivl største bestand af den sjældne violet og gule plante, opret kobjælde, står ved Rugaard Strand, hvor Syddjurs Kommune nu heldigvis bekæmper hybenrose.

Der er vanvittige mængder af den sjældne lyslilla knopnellike ved både Fuglsø og Rugaard strande.

Alt det ved vi kun, fordi Nationalpark Mols Bjerge frivillige biodiversitetsgruppe i nu to år har gået rundt og optalt planter.

Senest har de kortlagt de salte strandenges sjove jordbær-kløver og sjældne plante, smalbladet hareøre.

Resultatet fryder biolog og naturmedarbejder Jens Reddersen, Nationalpark Mols Bjerge.

”Vi havde slet ikke turdet håbe på de resultater, vi har opnået. Vores frivillige botanikere har gjort et kæmpestort og dygtigt stykke arbejde, der kommer til at hjælpe os med at passe godt på vores særlige og sjældne planter.”

Hvorfor tælle planter

Registreringen af planterne sker som led i nationalparkens Top 20-projekt, hvor der er udvalgt tyve særlige og truede arter med levesteder i nationalparkens kernenatur.

De frivillige tæller og dokumenterer arternes nuværende udbredelse, hvorefter nationalparken på den baggrund udarbejder konkrete forvaltningsplaner til sikring, forbedring og udvidelse af arternes levesteder.

”Lige nu skal vi bruge efterår og vinter på at bearbejde de mange kort med indtegnede bestande og listerne med optællinger. Vi skal have det digitaliseret, så vi kan regne på arealer og en masse andet,” fortæller Jens Reddersen.

Der er allerede nu iværksat haste-tiltag for at passe på den optalte blå anemone.

”Biodiversitetsgruppen registrerer også trusler mod planterne, når de er ude for at tælle. I Ringelmose Skov måtte vi straks sende vores frivillige naturplejegruppe – sådan nogle har vi nemlig også – afsted for at fjerne gyvel, der overvoksede de sjældne kobjælder, og ahorn der overvoksede den blå anemone,” siger biologen fra Nationalpark Mols Bjerge.

FAKTA

På nuværende tidspunkt er følgende arter kortlagt og optalt:

• Opret kobjælde

• Blå anemone

• Tyndakset gøgeurt

• Knopnellike

• Kantet kohvede

• Jordbærkløver

• Smalbladet hareøre

Optælling af følgende arter er påbegyndt:

• Vårærenpris

• Skarlagen-vokshat

• Rødrygget tornskade

• Smalbladet klokke

• Aks-ærenpris