Fund af sjældne vokshatte i Nationalpark Mols Bjerge

27-10-2020

Frivillige biodiversitets-nørder i Nationalpark Mols Bjerge finder sjældne vokshatte i pangfarver i istidslandskabet

Spritnye fund af sjældne og truede svampe i signalfarverne rød, gul og grøn får armene op over hovederne hos medarbejderne i Nationalpark Mols Bjerge. Jubelen skyldes endnu engang nationalparkens frivillige eksperter og biodiversitetsfolk, der atter har gjort fine fund ude i istidslandskabet.

Denne gang har de fundet vokshatte med navne som Skarlagen-vokshat, Cinnober-vokshat, Isabella-vokshat, Slimet vokshat og Voksgul vokshat, der er fundet før i Mols Bjerge, men nu på nye lokaliteter. Helt nyt er et fund af Gulfodet vokshat – og sæsonen er først lige begyndt.

Svampeeksperterne ved faktisk kun lidt om de eksotiske vokshatte. De regner det dog for sikkert, at vokshatte har en slags samliv, en symbiose, med forskellige blomster og græsser på de overdrev, hvor de vokser.

Her holder de på en måde hånd via svampens mycelium, der er den del af svampen, der vokser under jorden, og planternes rødder. På den vis udveksler de nyttige stoffer.

Søndagstur giver et hit

Vokshatte spreder sig, etablerer sig og vokser uendeligt langsomt, så arealer man lægger ud i ny natur tager rigtig lang tid om at opbygge vokshattebestande – for de sjældneste arters vedkommende nok århundreder, og det endda kun hvis arealet drives uden gødning og sprøjtemidler og med god naturplejeafgræsning.

Det er en artsrig gruppe af ret små, ofte stærkt farvede svampe. Nogle få som Snehvid vokshat, Kegle-vokshat og Mønje-vokshat er relativt almindelige på nedgræssede naturenge, men mange er sjældne, og hvis de findes, er det sig altid på arealer, der har været uopdyrkede i århundreder og drevet uden kunstgødning, sprøjtning og andet.

Vokshatte signalerer således høj naturværdi. Derfor har det også vist sig, at de har det relativt godt i Nationalpark Mols Bjerge.

Nationalparken har valgt at have særligt fokus på den truede art Skarlagen-vokshat, der er en smuk rød og gul vokshat, som nu er fundet på hele syv forskellige overdrev i Mols Bjerge – nogle på offentlige arealer, andre på private arealer.

Skarlagen-vokshat vil ofte kun være toppen af isbjerget. Der er altid rigtig mange andre og lidt mindre sjældne vokshatte, hvor der står Skarlagen-vokshat. Omvendt kan her også stå endnu sjældnere arter af vokshatte, hvor der står Skarlagen-vokshat.

For eksempel fandt en af nationalparkens dygtige biodiversitetseksperter, Søren Rasmussen, på en fredsommelig søndagstur i Mols Bjerge for en uges tid siden den ligeledes sjældne og truede Gulfodet vokshat. Tidligere er der i Mols Bjerge endda fundet monster-sjældne arter som Rosenrød vokshat og Jensens vokshat.

Skarlagen-Vokshat er Top-20 art

Når Nationalpark Mols Bjerge på denne vis har indledt svampesæsonen, er det altså ikke for som andre almindelige mennesker at jagte rørhatte, kantareller, champignons og østershatte.

De flotte, farverige, sjældne og uspiselige vokshatte trækker mere i biodiversitetsfolkene.

De er ude i istidslandskabet og lede efter vokshatte på grund af Nationalparkens Top 20-projekt, hvor parken sætter fokus på den truede biodiversitet med 20 udvalgte arter af planter, insekter og svampe fra nationalparkens hovednaturtyper – overdrev, gammel løvskov og kystzone.  

Nationalparken har tidligere inddraget borgerne i jagten på blå anemone, tyndakset gøgeurt og opret kobjælde.

Ideen med Top 20-projektet er at give krop og stemme til den enorme mængde af særlige og truede arter, vi normalt omtaler abstrakt som ”biodiversiteten”. Derfor er der også kun plads til en vokshat-art på Top 20-listen – og det er den smukke og sjældne Skarlagen-vokshat.

I Nationalparken håber de at finde flere vokshatte, inden frosten får dem til at klaske sammen – selvom de ikke kan æde dem, men hellere vil beskytte dem.

FAKTA

Nationalparkens Top 20-projekt involverer en gruppe super-kompetente og flittige biodiversitetsfolk, der samlet i en frivillig Biodiversitetsgruppe.

Biodiversitetsgruppen var i sensommeren 2019 på kursus i vokshatte med den lokale verdenskendte svampeekspert, Jens Henrik Petersen (Tirstrup).

Biodiversitetsgruppen påbegyndte straks herefter eftersøgningen af vokshatte i september-november 2019.

Nu er eftersøgningen i 2020 gået i gang med nye fund af sjældne og truede arter som Skarlagen-vokshat, Cinnober-vokshat, Isabella-vokshat, Slimet vokshat, Gulfodet vokshat og Voksgul vokshat.

Medlemmerne er Gunnar Birkelund fra Rostved, Sigrid Nielsen fra Bjødstrup, Jørgen Christiansen, Steen Kryger & Jens Ejler Mikkelsen fra Ebeltoft, Anna Klara Knoblauch fra Skærsø, Eva Kullberg & Lasse Werling fra Aarhus & Søren Rasmussen fra Knebel.