BiodiverCity-nyhed: Det kribler og krabler i Ebeltoft

20-08-2020

Der lever uhyre sjældne dyr i nationalparkhovedstaden Ebeltoft, der med nye fund slår sin position fast som Danmarks førende på bynatur

hitjagt biodivercity ebeltoft
Sådan ser det ud, når nørderne er på jagt efter nattens mindste arter i Ebeltofts BiodiverCity-bånd. Foto Linda Kjær-Thomsen

 

Bynatur blev på et tidspunkt moderne, men hvordan kommer man fra mure med vedbend og udsåede valmuer og kornblomster til for alvor at bidrage til biodiversiteten.

Det arbejder Nationalpark Mols Bjerge på i bynaturprojektet BiodiverCity i fællesskab med Syddjurs Kommune og en række lokale virksomheder, der ejer jord i Ebeltoft By.

Hen over to weekender har tolv af landets førende insektkendere denne sommer fundet så mange og sjældne dyr, at det forekommer at være en magtdemonstration ud i by-biodiversitet.

Sjælden græshoppe i bynaturen

Eksempelvis hopper den kritisk truede art lille lynggræshoppe rundt i byen, og det er noget af et scoop, for den er aldrig før registreret i Ebeltoft. Faktisk er lille lynggræshoppe ikke før registreret andre steder i landet end på Mols og Helgenæs, men nu er den lille fætter altså også i Ebeltoft By og tilmed på Øer med samlet fire registreringer.

Nationalpark Mols Bjerge arbejder på at skabe et sammenhængende bånd af natur med høj biodiversitet i en hestesko rundt om Ebeltoft Vig – så fundene gør stor glæde i Nationalparken. Det gør nemlig artens overlevelses- og udbredelseschancer meget bedre, at den er i et større sammenhængende område. 

Men der blev fundet mange flere og sjældne dyr end lille lynggræshoppe i den 13 km lange habitatkorridor i by- og bynær natur ved Ebeltoft.

Biodiversiteten kvitterer smukt

Der blev eksempelvis fundet truede arter som rustrød gyvelmåler, stregtæge og klitsandløber, af sårbare arter stor gødningsrovflue, tidsel-spidsmus-snudebille, markfirben og endelig, blandt de næsten truede dyr, solgræshoppe, kløver-silkebi og den smukke sommerfugl isblåfugl. 

Faktisk blev der i juli og halvdelen af august gjort 86 fund af egentlig truede arter af rødlistede dyr og 435 fund af arter, der er sjældne. At dyr er rødlistede betyder, at de er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver således et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile. Langt fra alle af Danmarks 20.000 arter er nået at blive rødliste-vurderede og kan derfor godt være sjældne uden at være officielt truede. 

Det flotte resultat i Ebeltoft skyldes selvfølgelig både de gode arealer i og omkring Ebeltoft, og at den skånsomme drift i BiodiverCity-projektet har hjulpet dem. Men det skyldes også, at enormt kompetente folk nu har søgt målrettet efter dyrene og ikke bare kan finde, men også identificere arter, som meget ofte er hundesvære at artsbestemme sikkert.

For alle deltagere i projektet er det meget motiverende at skabe bynatur, der ikke kun er levested for gråspurve, mariehøns og dræbersnegle, men også for eksempel lille lynggræshoppe og kløver-silkebi, fortæller biolog Jens Reddersen i Nationalpark Mols Bjerge og tilføjer:

”De her fund kræver lokalt samarbejde om Ebeltofts natur og særlige dygtige og erfarne insektkendere, bevæbnet med bakker, sommerfuglenet, stereolupper og kassevis af tunge fagbøger som nu bogen med Baden-Wüttenbergs snudebiller på 944 sider,” siger Jens Reddersen.

Det er kun muligt at sikre så høj naturkvalitet i Ebeltofts vilde bynatur, fordi der er nogle naturlige forudsætninger. Den natur, mange kender og elsker fra Mols Bjerge, findes langt ind i Ebeltoft By, som også har mager sandjord, tørt solrigt klima og kuperet terræn.

Specialisterne artsbestemmer ved hjælp af viden, moderne teknik og hårdt arbejde. Foto Linda Kjær-Thomsen

Følg med i bynaturen i Ebeltoft

På hjemmesiden ebeltoftnatur.dk  er alle guldkorn om Ebeltoft samlet. Her kan du gå ind og få overblik over registrerede fund i Ebeltoft. Ebeltoftnatur.dk blev indviet 8. juli af formand for Syddjurs Kommunes Naturudvalg, Kim Lykke Jensen.

Ebeltoftnatur.dk samler alle Ebeltoft-indtastninger fra den gratis app naturbasen.dk, der giver sine brugere generelle artsbeskrivelser og spørgsmål-svar-med-ekspert på ens egne observationer, ligesom man selv kan være med til at kortlægge arter i Danmark.

Det er en teknologi og en måde at registrere arter, der vinder frem og har den fordel, at alle borgere kan deltage i at registrere dansk natur.

Alle kan oprette en brugerprofil på naturbasen.dk og herefter indberette artsfund fra Ebeltoft enten på Naturbasens hjemmeside eller på appen Naturbasen.

Med ebeltoftnatur.dk samarbejder Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune med Naturbasen om at dokumentere de særlige og truede arter og deres levesteder.

Se siden her

Lille lynggræshoppe. Foto Hjalte Kærby.

Stregtæge. Foto Mathias Fløe Holm