Den Danske Naturfond køber endnu et areal i Nationalpark Mols Bjerge

02-04-2020

Sjældne dyr og planter får nu flere og bedre levesteder i Nationalparken, hvor Den Danske Naturfond med en arealerhvervelse sikrer vild natur for eftertiden

Den Danske Naturfond har netop købt 47 hektar af Mols Bjerge, svarende til ca. 65 fodboldbaner, og fordobler dermed arealet af de områder i Nationalpark Mols Bjerge, hvor Naturfonden allerede beskytter den vilde hede og overdrevsnatur, der er så karakteristisk i området.

Det er til stor gavn for sjældne arter som for eksempel planten opret kobjælde, der har en smuk dyb violet farve (billedet), og kongen af kokasser, den lynhurtige humlerovbille, der ved første øjekast ligner en hummelbi (billedet).

De og alle andre særlige og sjældne arter får nu mere og bedre plads at leve på i Nationalparken, fortæller Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.

”Mols Bjerge er et af Danmarks bedste og mest unikke naturområder, hvor det myldrer med mange forskellige arter af sjældne vilde dyr og planter. Den natur skal vi bevare for altid, og derfor er vi i Den Danske Naturfond meget glade for at kunne beskytte endnu flere arealer i området,” siger han.

Naturen hænger sammen

Dermed er Naturfonden endnu tættere på målet om at skabe mere natur, der hænger sammen, frem for at dansk natur ligger som isolerede øer mellem by, vej og mark.

Det erhvervede areal rummer allerede nu både sjælne arter og har potentiale til endnu mere.

På det sydlige areal er der blandt andet en hidtil uopdaget bestand af netop den sjældne opret kobjælde og mange andre vilde planter. Her er også sandede marker, der har stort potentiale for at blive til vild natur ved omlægning til græsningsnatur. Det skaber mulighed for spredning af de sjældne arter.

Arealet har også to af Mols Bjerges højeste bakketkamme, der ligger langstrakt 129-131 m.o.h. med fantastiske udsigter over Mols Bjerge, Ebeltoft Vig og helt ind til Aarhus.

Det nordlige areal ligger tæt på Agri By og dyrkes i dag som almindelig mark.

Nationalpark

Naturfonden arbejder allerede i dag tæt sammen med Nationalparken om at skabe vild natur, der hænger sammen, så måske bliver det ikke sidste gang, Naturfond og Nationalpark udvider samarbejdet.

Det mener nationalparkchef Birgitte Sidenius Bjerg Lamp.

”Vi er superglade for Den Danske Naturfonds store engagement i at skabe mere sammenhængende natur og naturbeskyttelse i Nationalpark Mols Bjerge. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Naturfonden om at passe på vores fælles naturarv,” siger nationalparkchefen.

I Nationalparken har der længe været kontakt og dialog med sælger af arealet, Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. Der i Nationalparken stor glæde over, at det med Den Danske Naturfond er lykkedes at sikre området som vild natur for eftertiden.

Andre projekter med Den Danske Naturfond i Nationalparken

Den Danske Naturfond har yderligere to større projekter i Nationalparken:

Rewilding på Molslaboratoriets arealer i Mols Bjerge. Her støtter Den Danske Naturfond Aarhus Naturhistorisk Museum, der ejer Molslaboratoriet, i et banebrydende forsøg med bedre naturpleje med vilde heste og kvæg. Læs mere her

Sammen med Nationalparken skaber Den Danske Naturfond mere sammenhængende natur i Mols Bjerge sammen med private lodsejere og Naturstyrelsen Kronjylland. Læs mere her

Fakta om naturen

Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde med et af Danmarks mest kuperede og varierede islandskaber.

Omkring 600 forskellige blomsterplanter og 60 procent af Danmarks insektarter lever her.

Det er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter. Det skyldes blandt andet det kuperede landskab med lysåbne overdrev og næringsfattig jordbund og et særligt tørt og solrigt klima.

Naturarealerne i Mols Bjerge er flere steder fragmenterede og adskilt af hegn, marker og plantager.

En af de største udfordringer for de truede og sjældne arter er netop for små og for spredte levesteder.

Læs mere om naturen i Nationalpark Mols Bjerge her