Årsberetning 2019: Nationalparken vinder terræn

27-02-2020

Nationalpark Mols Bjerges årsberetning for 2019 viser, at Nationalparken for alvor gør fremskridt

Jørgen Blach

Resultaterne af arbejdet med at skabe en nationalpark med bedre natur, god formidling, infrastruktur for naturinteresserede og lokal forankring kommer ingenlunde fra år ét.

Men i 2019 fejrede Nationalpark Mols Bjerge sit 10. år med en tæt pakket og desuden udsolgt borgerkonference, og nu begynder resultaterne at vise sig.

Det fremgår af nationalparkens Årsberetning 2019.

Heri fremhæver bestyrelsesformand Jørgen Blach i sit forord flere fremskridt inden for både natur, friluftsliv, formidling, kulturhistorie og turisme, herunder det progressive bynaturprojekt, BiodiverCity i Ebeltoft, med en 12 km lang sammenhængende spredningskorridor for særlig og truet natur.

Et fælles projekt

Nationalpark Mols Bjerge, der fornylig ansatte endnu en naturmedarbejder, tæller i øvrigt mange flere hestekræfter end de seks-syv medarbejdere, der er på sekretariatet.

ifølge årsberetningen er der et fællesskab med ca. 70 meget aktive frivillige. De har blandt andet bidraget til at lave den nye 60 km Mols Bjerge-sti, som i 2019 blev certificeret efter europæiske standarder som Leading Quality Trail – Best of Europe.

Det er Danmarks kun anden Leading Quality Trail.

De frivillige er meget aktive og tager sig også af bevaring af oldtidsminder, naturpleje, registrering af sjældne arter, pasning af Kalø Slotsruin, formidlingsopgaver, tilsyn med shelters og meget andet.

Hertil kommer, at Nationalparken har etableret et fast samarbejde med 81 lokale virksomheder, der repræsenterer knap 500 lokale arbejdspladser. I det netværk samarbejder virksomheder og Nationalpark tæt om at løfte værtsskabet for besøgende i nationalparken.

Det slagkraftige netværk arbejder lige nu også med at udvikle en ansvarlig turisme i forhold til bæredygtighed.

Lokalplan kom i hus

Nationalparkområdet er et markant turistområde som det mest besøgte kyst- og naturlandskab på det østjyske østkyst.

Derfor er der et stort potentiale i at formidle naturen og områdets kulturhistoriske steder og fortællinger til rigtig mange mennesker.

Det fremgår i den sammenhæng også af beretningen, at et stort set enigt byråd i Syddjurs Kommune i 2019 vedtog en lokalplan, der gør det muligt at virkeliggøre bestyrelsens planer om at opføre et Besøgscenter for Nationalparken ved Kalø Slotsruin.

Vedtagelsen af lokalplanen er for Nationalparken en vigtig milepæl i projektet med et besøgscenter, der ifølge formand Jørgen Blach fortsat er et projekt, der har høj prioritet som led i Nationalparkens strategiske formidlingsindsats.

Der arbejdes der lige nu, efter vedtagelsen af lokalplanen, på højtryk med at finde midler til at realisere projektet.

LÆS MERE

Vil du gerne læse Årsrapport 2019, kan du finde den her