Politisk møde på FN's Biodiversitetsdag: Livet i havet

07-05-2019

Kattegatcentret, ReePark, Komitéen Bæredygtig Kystkultur, DN - Djurslands lokalforeninger og Nationalpark Mols Bjerge inviterer til politisk møde om Livet i havet

Scenen sættes i Kattegatcentret i Grenaa, når Nationalpark Mols bjerge sammen med værterne, ReePark, Komitéen Bæredygtig Kystkultur og DN - Djurslands lokalforeningeronsdag 22. maj kl. 17-19.30 inviterer til politisk møde.

Det sker i anledning af FN's Biodiversitetsdag, og dagens emne er Livet i Havet.

På det politiske møde er tre politiske niveauer er repræsenteret.

Debattørerne er borgmestre og repræsentanter fra syv østjyske kystkommuner, folketingspolitikere og EU Parlamentarikere.

Mødet handler om Havet og befolkningens, Djurslands og østjyske kystkommuners interesser i havets muligheder og udfordringer.

På mødet Mødets formål: - At oplyse om - og skabe størst mulig opmærksomhed og debat om havets betydning. som livsgrundlag samt nødvendigheden af en bæredygtig anvendelse af havets ressourcer. - At værne om naturkapitalen, herunder havmiljøet og kystzoneinteresserne, som er Djurslands og andre østjyske kommuners store aktiver for det gode liv og turismen. 

Politisk panel:

Kommunerne (ikke alle deltager direkte i debatpanelet)

Leif Skaarup, viceborgmester Mariagerfjord

Henrik Leth, byrådsmedlem Randers

Jan Petersen, borgmester Norddjurs

Ole Bollesen, borgmester Syddjurs

Helle Hansen, viceborgmester Samsø

Mette Skautrup, magistrats- og byrådsmedlem Aarhus

Ole Lyngby Pedersen, formand miljø- og teknikudvalget, Odder

Per Nørmark, konsulent, Hedensted Kommune

Folketinget

Britt Bager, politisk ordfører (V)

Leif Lahn, erhvervspolitisk ordfører (S)

Søren Egge Rasmussen, medlem af Miljø – og fødevareudvalget (EL)

Kim Kristiansen, næstformand Transport- Bygnings- og Boligudvalget (DF)

Jens Meilvang, folketingskandidat (LA) EU - Parlamentet

Margrethe Auken, (SF) medlem af udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI) og udvalget for Andragender (PETI).

Kirstine Bille, 2. viceborgmester Syddjurs Kommune, kandidat til EU-Parlamentsvalget (SF).

Fagligt panel

Naturens stemmer Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund.

Bo Skaarup, adm. direktør Naturhistorisk Museum, Aarhus. Forskningens stemmer

Bo Riemann, Dr. Scient., professor i marin økologi og forvaltning ved Aarhus Universitet

Lone Mouritsen, Forskningsleder Kattegatcentret. Erhvervslivets stemmer

Jens Hausted, direktør Dansk Kyst- og Naturturisme.

Brian Thomsen, adm. direktør Dansk Akvakultur.

Hans Gæmelke, formand for Djurslands Landboforening.

Medarrangører og øvrige sponsorer

IDA Miljø, Syddjurs Kommune, Naturhistorisk Museum, Beredskab Rent Kattegat med Miljøforeningen BLAK, Visit Djursland, Business Djursland, Levende Hav, Havbrugsgruppen Ebeltoft, Anholt Grundejerforening m.fl.

 

 

Program

16.45 - Dørene åbnes - Fish á Deli Circus tager imod

16.45-17.10 - Mulighed for køb af mad og drikke

17.10 - Velkomst og introduktion ved Helle Hegelund, adm. direktør Kattegatcentret - Ordstyrer, journalist og moderator; Mette Walsted Vestergaard, tidl. TV-vært

17.20 - “Livet i havene og FNs Verdensmål” Bo Skaarup, adm. direktør Naturhistorisk Museum, Aarhus

17.30 - Hvordan har Kattegat det? Bæredygtig benyttelse og beskyttelse af havet, havplanlægning. Bo Riemann, dr. Scient, professor i marin økologi og forvaltning, Aarhus Universitet

18.10 - Debat

19.20-19.30 - Afrunding

Praktisk

Mødet er åbent for alle interesserede

Deltagelse er gratis