Nyhed: Overraskende fund i Nationalpark Mols Bjerge

29-08-2019

Nationalpark Mols Bjerges frivillige botanikere har optalt den sjældne knop-nellike og har aldrig nogensinde før set så mange

Nationalpark Mols Bjerge har i dette sommerhalvår indledt en omfattende jagt på 20 særlige og truede dyre-, svampe- og planteater.

I Top 20-jagten har nationalparkens frivillige botanikere, kaldet Biodiversitetsgruppen, helt overraskende fundet meget store bestande af den sjældne knop-nellike langs nationalparkens kyster.

Faktisk har de optalt op mod 30.000 knop-nellike, særligt omkring Fuglsø og Rugård strande – og det har de aldrig nogensinde før set andre steder i landet.

Jublen blev ikke mindre af, at de også fandt sjældenheder som f.eks. ca. 1.900 aks-ærenpris og 850 smalbladet klokke.

Sådan forgår det

De frivillige er botaniske specialister med en uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund, der gør dem i stand til at finde levestederne, det man kalder habitater, og selve planterne.

Da feltsæsonen åbnede i foråret, buldrede de forårskåde ud i naturen med skriveunderlag, blyant, kamera, gps, florabog og botanikerlup.

De sjældne nelliker er i hele landet næsten kun er knyttet til tørre, kalkrige og solbagte kystskrænter eller strandvolde.

Det har på den ene side gjort arbejde lettere, da gruppen derfor har kunnet nøjes med at søge planten langs kysterne.

På den anden side foregår eftersøgningen ofte på stejle kystskrænter, så nationalparken holder sine frivillige botanikere i god form.

10 meter ad gangen

Biodiversitetsgruppen gennemgår de høje stejle kystskrænter i 10-meters længder ad gangen.

En kilometer kystskrænt, gennemgået og optalt, svarer til en hel dags arbejde.

Ved Fuglsø Strand havde nationalparken for få år siden opdaget et dusin knopnellike inden for et lille område.

Da Biodiversitetsgruppen satte jagten ind i juni, fandt de her ca. 4.300 planter over én kilometer kystskrænt.

Det er jo noget af en forskel.

Samtidig registrerer gruppen mulige trusler, ofte tilgroning med invasive arter som rynket rose og gyvel eller med hjemmehørende buske som slåen og tjørn.

På den baggrund kontakter parken lodsejerne for at lave frivillige aftaler om naturpleje.

Det kan være fældning og/eller afgræsning.

Sådanne aftaler kan parken bakke op ved at støtte med de midler, nationalparken modtager over finansloven.

2.262 arter er truede

Mange arter har det godt, men der er også mange arter, der er truede.

Omkring 28 procent af de danske arter vurderes som truede, mange af dem akut truede.

Man kan ikke slutte modsætningsvis og konkludere, at så har 72 procent af arterne det godt.

Det skal nemlig være meget ringe, før en art får status som truet.

Biodiversitetsgruppen

Nationalparkens frivillige i Biodiversitetsgruppen:

• Gunnar Birkelund (på billedet), Rønde, tidligere natur- og friluftslærer (tovholder)

• Jørgen Christiansen, Ebeltoft, tidligere overgartner ved Aarhus Universitet

• Eva Kullberg, Højbjerg og Helgenæs, tidligere formand for Dansk Botanisk Forening

• Anna Klara Knoblauch, Skærsø, skov- og landskabsingeniør med speciale i svampe

• Søren Rasmussen, Knebel, forstfuldmægtig og forstkandidat

• Lasse Werling, Højbjerg og Helgenæs, biolog og tidligere ansat i Miljøstyrelsen

• Sigrid Nielsen, Rostved, biolog og lærer

 

Jens Reddersen, biolog i nationalparken, arbejder tæt sammen med Biodiversitetsgruppen