Ny stor Røndesten fortæller om istidslandskabet

10-12-2019

Rønde By har fået en ny attraktion, efter at en 22 ton stor granitsten dukkede op af jorden

Når Røndestenen i morgen 11. december bliver løftet op og transporteret fra Solsortevej til sin nye plads i midtbyen på Birkevej 39, har Rønde By fået en ny attraktion.

Bystenen er ældre end alt andet i byen, bortset fra selve landskabet og andre, og selvsagt mindre, sten. 

Nationalpark Mols Bjerge har givet 10.000 kr. i støtte til at flytte stenen, der til gengæld helt uden økonomisk støtte er kommet hertil med isen fra et fremmed land for ca. 18.000 år siden. 

Det er brug for en kran for at løfte den 22 ton tunge granitsten, hvis vægt svarer til vægten af 22 biler: 

Herefter bliver den transporteret til midtbyen, hvorefter byens beboere og gæster kan få den fornøjelse at stoppe op foran granit-kolossen og bare et øjeblik forestille sig, hvilken kraft der er i en isgletsjer.

Isen kom med stenen

Historien, den store granitsten bærer på, rækker langt tilbage i tiden til engang, da en gletsjer stod som en kold hvid væg inde i Kalø Vig. 

For ca. 18.000 år siden formede den gletsjer det smukke istidslandskab og selve den store bakke, som Rønde By ligger på. Rønde-Ugelbølle-bakkerne blev nemlig presset op foran den 3-400 meter høje gletsjer, der fra Østersøen nåede helt frem til Ebeltoft, Mols og Rønde.

Rønde har en lang hovedgade, der går op ad bakken, og fra toppen er der udsigt over Kalø Vig og Mols Bjerge – eller over Danmarks helt særlige istidslandskab i Nationalpark Mols Bjerge.

Store sten taler

Isen efterlod ikke alene de store bakker, men også kæmpestore sten – og flere store sten er de senere år fundet ved byggeprojekter i Rønde.

Røndestenen er enorm og blev fundet i jorden i haven ved Solsortevej 11.

Om sommeren visnede græsset over den, om vinteren smeltede sneen over den. Kun en smule af den øverste flade stak op.

Da man gravede ned, blev stenen bare ved og ved… 

Rønde By ønsker at markere Rønde som porten til Nationalpark Mols Bjerge.

Med Røndestenen fortælle byen nu Danmarks og nationalparkens istidshistorie - og flere sten kan komme til. 

Fakta om Røndestenen

Stenen blev målt til ca. 3,25 m x 2,5 m x 2 m. Målt som en skæv kugle

giver det et rumfang på 8,5 m3. Granit vejer 2,6 ton pr. m3. Vægten må

være 22 ton.

 

Stentypen er en mellemkornet granit og indeholder rødlig feldspat, grå

kvarts og sort glimmer. Granit er svær at stedfæste til et bestemt

oprindelsessted, så man kan ikke sige, hvor stenen helt præcist er

blevet samlet op af isen.

 

Oversidens mange parallelle slidstriber kaldes skurestriber. De viser,

at stenen, fastfrosset i bunden af en gletsjer, er blevet mast mod den

frosne jords sten og grus. Striberne angiver isens bevægelsesretning.