Ny art: Ny dansk svamp fundet i Nationalpark Mols Bjerge

06-03-2019

En frivillig i Nationalpark Mols Bjerge finder ny dansk svampeart i Hestehave Skov tæt på Kalø Slotsruin

Tidligere overgartner ved Aarhus Universitets forsøgsgård, Jørgen Christiansen, Ebeltoft, har siden 2015 været en af de mange frivillige i Nationalpark Mols Bjerge. Her har han flittigt bidraget med sin store viden om danske planter.

Nu er han den direkte årsag til, at den danske svampeflora har fået endnu et medlem.

Jørgen Christiansen har nemlig fundet en svamp, der er en helt ny art i Danmark.

Svampen er fundet på et stort dødt træ i Hestehave Skov ud mod Kalø Vig i nationalparken.

Opdyrker ny jagtmark

Nationalpark Mols Bjerge har nu næsten 90 frivillige. Rigtig mange af de frivillige kommer fra aktivt arbejdsliv. De har mange interesser, kompetencer og en stor nysgerrighed.

Jørgen Christiansen er en af dem, og han har en stor viden om danske planter både fra sit tidligere arbejde og en stor interesse gennem rigtig mange år.

Som frivillig i nationalparken begyndte han i vinteren 2016-17 at opdyrke nye jagtmarker – de danske svampe.

Da stod han over for en stor opgave.

Man regner nemlig pt. med, at der er langt over 6.000 danske svampearter.

Gennemtrævler skovene

Således har Jørgen Christiansen på vegne af nationalparken i de sidste 2½ år gennemtrævlet de to Kaløskove, Hestehave Skov og Ringelmose Skov, for at finde svampe.

Han har registreret arterne, deres forekomst i ca. 60 forskellige afdelinger af skovene, noteret på hvilke træer, døde og levende, de forekom – og fra tid til anden har han indberettet svampe til Danmarks førende svampeeksperter, hvis han ikke selv kunne artsbestemme dem.

De fleste svampe blev så løst ret hurtigt.

Denne nye art blev først sikkert knækket efter 1½ år.

Er en ny art af kødsporesvamp

Det var nemlig i november 2017, at Jørgen Christiansen fandt svampen to steder i nordenden af Hestehave Skov.

Da han ikke selv kunne artsbestemme den, sendte han den som sædvanligt til den danske svampeekspert, Thomas Læssøe.

Han mente, det var en nye art, men ville gerne have det bekræftet af en anden ekspert.

Her lå svampen og puttede sig, indtil en anden person, skov- og landskabsingeniør Anna Klara Knoblauch, undrede sig.

Hun arbejdede i februar i nationalparken med analyser af Jørgen Christiansens mange svampefund. Da stak dette usikre fund i øjnene, og på Anna Klara Knoblauchs initiativ blev fundet nu bekræftet af lektor Jacob Heilmann-Clausen.

Nu ligger den kvalitetssikrede afgørelse der altså – og forklarer, hvorfor artsbestemmelsen var så svær.

Det er en ny art for Danmark: Postia undosa, en såkaldt kødporesvamp.

Den hører til de såkaldte kødporesvampene, men har endnu ikke fået dansk navn. Derfor må den klare sig med det videnskabelige Postia undosa.

Fakta

Naturstyrelsen Kronjylland ejer og driver Kalø-skovene sammen med resten af Kalø Gods.

De to skove hedder Hestehave Skov og Ringelmose Skov.

Generelt rummer skovene kun få særlige og truede arter.

Derfor er det spændende med dette første fund af den nye kødporesvamp i Hestehave Skov. Som en kødsporesvamp hører den nye art til de mange markiseagtige poresvampe, som står ud fra dødt træ eller træstubbe i skovene – eller endda på brændestakke eller gamle hegnspæle.

De hedder poresvampe, fordi de ikke har lameller nedenunder som champignons og kantareller, men mere rør ligesom rørhatte som f.eks. Karl Johan.

Undosa-kødporesvampen er ikke en lille svamp, den er næsten helt hvid, normalt på en mørk baggrund af stort gammelt dødt véd, men alligevel nok ikke særlig iøjnefaldende for den uindviede.

Til gengæld er den et godt eksempel på, at løvskovenes syge eller døde store træer gerne må blive stående for at blive levested for svampe.

Når vi finder dem, skal vi lade dem sidde og nyde dem, eventuelt fotografere dem, for hvem ved, om den svamp man finder kunne være en ny svamp for Danmark.

Interesserede kan om kort tid læse om dem, når en af de førende danske svampeeksperter, Jens Henrik Petersen fra Tirstrup i Syddjurs, snart kommer på gaden med et nyt rigt illustreret 2-binds storværk fra Gyldendal med de 2.600 almindeligste danske svampe.