Nationalparken forskønner bjergene med nye skilte

03-05-2019

Nationalpark Mols Bjerge har sammen med sine frivillige udskiftet skilte i Mols Bjerge

Skilte i smukke landskaber forstyrrer følelsen af uforstyrrethed og det uhindrede kig gennem landskabet.

Nu har parken sammen med sine frivillige og efter aftale med Syddjurs Kommune været på tur i Mols Bjerge for at udskifte skilte og erstatte metalstativer med egetræspæle – og den forskønnelse er virkelig synlig.

Tak for cykelstier

Der var stor glæde i lokalområdet over de cykelstier, der blev anlagt i forbindelse med etableringen af Nationalpark Mols Bjerge efter en stor bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Samtidig med anlæggelse af cykelstier blev der lavet tilhørende afmærkning, så cyklister kan orientere sig, herunder om antallet af kilometer til dette og hint.

Ind gennem den naturskønne Mols Bjerge-fredning, hvor der nu kom en helt unik og smuk cykelmulighed, så skiltene dog ikke pæne ud i landskabet.

De sad på høje metalstativer. Skiltene var markante i deres blå farve med hvide symboler, og oven over dem på pælen sad kæmpestore kongekroner på brun baggrund.  

Det var et syn, der provokerede mange borgere.

Sammen med kommunen

Nu har nationalparken sammen med sine frivillige og efter en god kontakt til Syddjurs Kommune ladet producere nogle mindre og mere diskrete skilte.

De store stærkt farvede metalskiltene er blevet udskiftet med mindre skilte i en mere diskret farve.

De nye skilte er monteret på de velkendte egetræspæle – og det har betydet farvet til nogle af metalstativerne i bjergene. Mange steder stod der i forvejen markeringspæle ved siden af metalstativet, og så er den pæl, der var der i forvejen, blevet anvendt til de nye skilte også – og på den måde er der i tilgift blevet ryddet lidt op antallet af markeringer.

Der er de samme oplysninger på skiltene som før, men de fremtræder mere i pagt med naturen.