Nationalpark opruster på naturområdet

18-12-2019

Der er så godt gang i udviklingen af naturen, at Nationalpark Mols Bjerge nu opruster med endnu en naturmedarbejder

Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse har besluttet at ansætte endnu en naturmedarbejder for at forstærke arbejdet med at udvikle naturen i nationalparken.

Derfor er det en af de første opgaver, den nye nationalparkchef, Birgitte Lamp, der tiltrådte i december 2019, har taget fat på.

”Det er positivt og udtryk for de mange opgaver, vi løser. Jeg er glad for den yderligere styrkelse af det fagligt stærke hold,” siger nationalparkchefen.

Stillingen er allerede nu opslået, og den nye nationalparkchef forventer mange ansøgere til stillingen. Der er deadline for ansøgninger allerede 10. januar i det nye år.

Biodiversitet er prioriteret

Ansættelsen sker som en direkte følge af, at nationalparken i sit første tiår har haft god succes med at igangsætte nogle større og vigtige naturprojekter, der har et videre perspektiv i forhold til kortlægning, udvikling og overvågning af lokal natur og biodiversitet ud i fremtiden.

I Ebeltoft har nationalparken sammen med Syddjurs Kommune og en række private lodsejere, herunder nogle af byens største virksomheder, igangsat et af landets måske mest ambitiøse bynaturprojekter, kaldet BiodiverCity.

Her handler det ikke om smukke blomsterkasser og generel begrønning, hvilket kan være rigtigt godt og fint at se på, men om topprioriteret helt særlig og sjælden natur. Det kan lade sig gøre, fordi Ebeltoft By ligger smukt på en istidsaflejret bakke omkring hele Ebeltoft Vig.

Denne såkaldte morænerand er skubbet op af en isgletsjer for ca. 18.000 år siden. Derfor består jorden af den samme fattige og sandede jord som i Mols Bjerge, der også ligger ud mod vigen. Denne jordbundstype danner grundlag for nogle helt særlige arter af for eksempel blomster, sommerfugle, græshopper og vilde bier.

Stor dansk fond i parken

Hertil kommer et højt prioriteret projekt med Den Danske Naturfond, der har opkøbt 45 hektar land i bjergene.

Naturarealerne i Mols Bjerge er flere steder fragmenterede og adskilt af hegn, marker og plantager. En af de største udfordringer for de truede og sjældne arter er netop for små og for spredte levesteder.

Formålet med projektet er derfor at samle fragmenterede molsarealer på tværs af ejergrænser og skabe et større sammenhængende område med værdifuld natur. En sammenhængende naturpleje i en større indhegning vil øge muligheden for høj naturværdi i hele området.

Den Danske Naturfonds arealer ligger inden for et projektområdet på samlet godt 90 ha. De øvrige arealer ejes af to private lodsejere og Naturstyrelsen. Den Danske Naturfond er gået sammen med dem og Nationalpark Mols Bjerge for at skabe et unikt naturområde på tværs af ejergrænser.

Det er i øvrigt et naturområde, man kan opleve, hvis man går ad Mols Bjerge-stien fra Femmøller, hvorfra stien går i en løkke på 20 km gennem bjergene og tilbage til udgangspunktet. 

Hertil kan man i øvrigt lægge flere værdifulde projekter, der bl.a. tæller kortlægning af 20 særlige og sjældne arter i nationalparken, aftaler om urørt skov, naturpleje, forsøg med sandmarker og meget andet. Mange af projekterne på naturområdet er beskrevet fagligt i de foreløbigt 27 rapporter i serien Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge.

Under naturområdet hører også områdets enestående istidsgeologi.

SØG STILLINGEN

Søg stillingen - Tryk her

Ansøgningsfrist: 10. januar 2020

VIL DU VIDE MERE?

Spørgsmål om stillingen kan rettes til nationalparkchef Birgitte Lamp på mobil 21 13 75 49 og naturprojektmedarbejder Jens Reddersen på mobil 91 33 47 40.