Nationalpark Mols Bjerge vokser: Udvidelse af nationalpark er nu i høring

15-04-2019

Nationalpark Mols Bjerge ser ud til at vokse sig større i sit 10-års jubilæumsår

Nu er arbejdet med at gøre Nationalpark Mols Bjerge lidt større sat i gang.

Miljø- og Fødevareministeriet har nemlig netop sendt et udkast i høring til en bekendtgørelse om en udvidelse af Nationalpark Mols Bjerges areal.

Der er tale om en beskeden, men vigtig ændring med inddragelse af tre arealer, der i dag støder op mod den nuværende nationalparkgrænse. Det drejer sig om i alt ca. 59 ha svarende til ca. 0,4 procent af nationalparkens landareal.

Det er de berørte ejere af de ejendomme, der er omfattet af ændringen, der selv har henvendt sig til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge med ønsket at blive en del af parken, der i indeværende år blev etableret for præcis 10 år siden.

Lodsejere ville selv

Udvidelsen sker på bagkant af en længere lokal proces med at lave en ny nationalparkplan for Nationalpark Mols bjerge for perioden 2018 – 2024.

En nationalparkplan skal præcist beskrive og prioritere, hvilke resultater nationalparken skal præsentere i planperioden.

I den proces var der en lang række offentlige møder i nationalparken med deltagelse af nogle hundrede lokale borgere, og udkastet til ny nationalparkplan var også i offentlig høring.

Det var i den forbindelse, bestyrelsen fik de nævnte henvendelser fra de lokale lodsejere, der ønskede at blive indlemmet i områdets nationalpark.

Alle ønskerne blev behandlet på et bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen anbefalede ministeren at godkende en udvidelse af nationalparken.

Lokale bakker op om park

I det hele taget samarbejder lokalområdet i den grad med nationalparken i dagligdagen og igennem samarbejdsrelationer og netværk, der bl.a. tæller op mod 80 frivillige og 81 lokale partnervirksomheder samt mange lokale private lodsejere, foreninger, organisationer m.v.

Parken er da også på sine ti leveår blevet sikkert forankret i lokalområdet.

En Epinion-undersøgelse fra 2016 viser, at befolkningen har taget nationalparken til sig. Undersøgelse fortæller, at der er sket et markant skred i positiv retning i lokale beboeres holdningen til nationalparken.