Nationalpark Mols Bjerge vokser: Udvidelse af nationalpark er nu i høring

15-04-2019

Nationalpark Mols Bjerge ser ud til at vokse sig større i sit 10-års jubilæumsår

Nu er arbejdet med at gøre Nationalpark Mols Bjerge lidt større sat i gang.

Miljø- og Fødevareministeriet har nemlig netop sendt et udkast i høring til en bekendtgørelse om en udvidelse af Nationalpark Mols Bjerges areal.

Der er tale om en beskeden, men vigtig ændring med inddragelse af tre arealer, der i dag støder op mod den nuværende nationalparkgrænse. Det drejer sig om i alt ca. 59 ha svarende til ca. 0,4 procent af nationalparkens landareal.

Det er de berørte ejere af de ejendomme, der er omfattet af ændringen, der selv har henvendt sig til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge med ønsket at blive en del af parken, der i indeværende år blev etableret for præcis 10 år siden.

Lodsejere ville selv

Udvidelsen sker på bagkant af en længere lokal proces med at lave en ny nationalparkplan for Nationalpark Mols bjerge for perioden 2018 – 2024.

En nationalparkplan skal præcist beskrive og prioritere, hvilke resultater nationalparken skal præsentere i planperioden.

I den proces var der en lang række offentlige møder i nationalparken med deltagelse af nogle hundrede lokale borgere, og udkastet til ny nationalparkplan var også i offentlig høring.

Det var i den forbindelse, bestyrelsen fik de nævnte henvendelser fra de lokale lodsejere, der ønskede at blive indlemmet i områdets nationalpark.

Alle ønskerne blev behandlet på et bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen anbefalede ministeren at godkende en udvidelse af nationalparken.

Lokale bakker op om park

I det hele taget samarbejder lokalområdet i den grad med nationalparken i dagligdagen og igennem samarbejdsrelationer og netværk, der bl.a. tæller op mod 80 frivillige og 81 lokale partnervirksomheder samt mange lokale private lodsejere, foreninger, organisationer m.v.

Parken er da også på sine ti leveår blevet sikkert forankret i lokalområdet.

En Epinion-undersøgelse fra 2016 viser, at befolkningen har taget nationalparken til sig. Undersøgelse fortæller, at der er sket et markant skred i positiv retning i lokale beboeres holdningen til nationalparken.

Fakta

Ejendommen Egens Overgaard har skel direkte op mod nationalparkgrænsen. Udvidelsen omfatter en matrikel i Egens By, Egens

Nationalparkens bestyrelse anbefalede ministeren udvidelsen, fordi den ”vil understøtte nationalparkens formål om bl.a. at skabe lokal erhvervsudvikling. På Egens Overgaard har ejerne en virksomhed, som bl.a. sælger lokale produkter, holder kurser og producerer håndlavet kvalitetschokolader.”

Virksomheden er partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.

Ejendommen Vistoft Mølle ligger ca. 300 meter fra nationalparkgrænsen. Derfor har nationalparken været i dialog med to lodsejere for at få deres samtykke til også at indgå i parken, således at der kan skabes en sammenhængende ny grænse. De to ejendomme har givet samtykke. Udvidelsen omfatter tre matrikler, alle Vistoft By, Vistoft.

Bestyrelsen anbefale udvidelsen over for ministeren, ”fordi den vil understøtte nationalparkens formål inden for bl.a. kulturområdet. Inddragelsen af den meget kendte og historisk interessante mølle vil udgøre en styrkelse af nationalparkens kulturhistoriske indhold. Samtidig skaber ejernes ønske at åbne møllen for offentligheden og bruge den til kulturaktiviteter udviklingspotentiale for nationalparken.”

Vistoft Mølle ligger på Søndre Molsvej 37, Vistoft.

Ejendommen Holmegaard har i dag et mindre areal ned mod Havmølleåen inden for nationalparken, mens restejendommen med stuehus, avlsbygninger, marker og skove ligger uden for nationalparken. Ejerene har anmodet om at få hele ejendommen med i nationalparken, hvilket svarer til tre matrikelnumre, henholdsvis Hyllested Skovgårde, Hyllested, og Gravlev, Fuglslev.

Bestyrelsen anbefalede udvidelsen over for ministeren, fordi den vil understøtte flere af nationalparkens formål.

”For det første er stuehuset helt unikt i kulturhistorisk sammenhæng: Bygningen er opført i 1801 i bindingsværk og fremstår indretningsmæssigt som i de tidlige 1800-år bl.a. med en gammel brændefyret bageovn, bryggersskorsten, gruekedel og maltkølle. For det andet arbejder ejerne med de oprindelige husdyrracer og sælger produkterne under mottoet: Bevar vor levende kulturarv – spis den! For det tredje er der et meget stort og velbevaret naturindhold i ejendommens skove med vigtige levesteder for særlige og truede arter. Endelig skal nævnes, at ejendommen også har et stort formidlings- og friluftspotentiale, som ejerne er interesseret i at udvikle.”

Ejendommen har lagt hus til flere arrangementer med nationalparken som senest en temadag om bevaringsværdige huse og det gode håndværk. Virksomheden er desuden partner med nationalparken i Nationalparkens Servicenetværk, der har fokus på det bedst mulige nationalparkværtsskab.