Hjælp nationalparken med at finde en sjælden art orkidé

26-04-2019

Nationalparken efterlyser viden fra lokale beboere om bestande af den sjældne og smukke orkidé Tyndakset Gøgeurt, der blomstrer lige nu

For mange mennesker er orkidéer særprægede potteplanter eller sarte tropeplanter, som særlige samlere har i deres drivhuse, men der findes også orkidéer i den danske natur, og næsten alle er de både meget smukke, sjældne og truede.

De fleste blomstrer dog først i for- og højsommeren, men lige nu blomstrer en særlig art med det sælsomme navn Tyndakset Gøgeurt - og derfor vil nationalparken gerne have hjælp, også lige nu, til at få oplysninger om den fine og sjældne orkidé.

Tyndakset Gøgeurt er desuden en skov- og skovbrynsart, hvor de fleste andre orkidéer vokser lysåbent på våde enge eller i tørre kalkbakker.

Kender den fra

Lokalt kender nationalparken kun denne forårsblomstrende skovorkidé fra begge Kalø-skovene (Hestehave og Ringelmose Skov), fra løvskoven ved Molslaboratoriet i Mols Bjerge, fra et par steder i Rugaard Sønderskov og endelig ved Jernhatten.

Lige uden for nationalparken findes den ved Vrinners Hoved.

Nationalpark Mols Bjerge arbejder lige nu med at kortlægge de få, små og meget isolerede bestande af Tyndakset Gøgeurt, der er i området. Samtidig tæller parken, hvor mange planter der egentlig er.

Endelig vurderes de trusler, der kan være for de enkelte bestande.

Fandt ny bestand

På en optælling for to uger siden fandt parken således en bestand på et gammelt skovdige, hvor skovgæster selv havde etableret en vandre- og mountainbike-sti.

Desværre gik stien lige der, hvor de kun 14 planter af orkidéen voksede - selvom det ville være nemt at føre stien udenom (hvis man havde vidst det).

I hver enkelt tilfælde af nye fund tager nationalparken kontakt til lodsejer for dels at søge tilladelse til et besøg, dels at undersøge muligheden af at lave frivillige aftaler om beskyttelse af de enkelte bestande.

Sjælden og ikke havestaude, tak

Nationalpark Mols Bjerge efterlyste tidligere i år voksesteder for den ligeledes sjældne Blå Anemone.

Her kom flere gode tip fra borgerne, men desværre også to friske gravehuller mellem anemonerne – tydeligvis gratis havestauder hentet i naturen. 

Nationalparken vil gerne både formidle og beskytte de særlige og truede arter og deres levesteder - vise de sjældne arter frem og samtidig formidle, hvor sårbare bestandene er. Ligesom rigtige film skal ses i biografen, skal rigtige planter ses ude i naturen. Man må plukke blomster, men opgravning af planter er ikke tilladt, hverken i privat eller offentlig skov.

EFTERLYSNING

Nationalparkens Top 20-gruppe, der er begyndt på at registrere forskellige arter, består af biologistuderende Sofie Møller Rasmussen, konsulent Lasse Werling og biolog Jens Reddersen

Gruppen modtager taknemmeligt tip om nye forekomster af Tyndakset Gøgeurt i og lige omkring nationalparken

Mange orkidearter ligner hinanden og er svære at skelne fra hinanden

De har en lav roset af smalle grønne blade, ofte med violette pletter Herfra står en 20-40 cm lodret blomsterstilk med et endestillet aks af 20-30 lilla og hvide læbeblomster

Tidlig blomstring og lys løvskov/skovbryn som voksested er dog et ret sikkert kendetegn for orkidéen Tyndakset Gøgeurt

Kontakt: Jens Reddersen på telefon eller mail Obfuscated Email