Hjælp nationalparken med at finde den blå anemone

27-02-2019

Nationalparken håber at få hjælp fra borgere og naturgæster til at finde uopdagede bestande af den ikoniske og ret sjældne forårsplante

Sig nærmer tiden… hvor en af Danmarks tidligste forårsbebudere vågner; Den blå anemone.

I Nationalpark Mols Bjerge håber vi at få hjælp fra borgere og naturgæster i området til at finde uopdagede bestande af denne ikoniske og ret sjældne forårsplante.

Nationalparken har i et nyt projekt, kaldet Top 20-projektet, netop iværksat en kortlægning og overvågning af tyve særlige og truede arter og deres levesteder i nationalparkområdet.

En af arterne er blå anemone.

Står i skovbryn

Blå anemone er kun sikkert kendt fra fem steder i nationalparken, nemlig solvendte skovbryn i de to Kalø-skove (Hestehave Skov og Ringelmose Skov), fåtalligt fra øen Hjelm, men også mere talrigt fra Jernhatten og Rugaard Sønderskov, begge nord for Ebeltoft.

Nationalparken beder nu offentligheden om hjælp til at finde flere bestande.

Parken efterlyser nuværende eller tidligere voksesteder for blå anemone, som vi ikke kender.

Blå anemone er ikke fredet, og nationalparken har ingen myndighed til eller hensigt om at frede den eller dens levesteder, men vi er gået i gang med at kortlægge og optælle bestandenne af i alt tyve særlige og truede arter og deres levesteder i nationalparken.

Det er alle sammen arter, der er genkendelige, også for andre end biologer, så de er egnede til kampagner, hvor offentligheden og lodsejere lærer at kende og værdsætte nationalparkens naturværdier - og som med den blå anemone er det smukke arter, det er lette at holde af. Derfor er de også egnede til at motivere frivillige til at hjælpe med kortlægning og naturpleje, og motivere lodsejerne til dialog om frivillig naturpleje på de truede arters levesteder.

Kaj Munk skrev om den

Nu er det lige ved at være sæson for blå anemone, som er en af de allertidligste af vores hjemmehørende blomster.

Som Kaj Munk skrev om sin importerede blå anemone fra Lolland til Vestjylland: ”Mit vinterfrosne hjertes kvarts, må smelte ved at se det, den første dag i marts”.

Og foråret er endda, som vel alle kan mærke, tidligt i år.

Nationalpark Mols Bjerge har i perioden februar til juni fået hjælp til undersøgelserne af biologistuderende Sofie Møller Rasmussen fra Bioscience på Aarhus Universitet; Hun arbejder med på nationalparkens Top 20-projekt sammen med konsulent Lasse Werling og nationalparkbiolog Jens Reddersen.

Sofie Møller Rasmussen skal arbejde med de tre arter, blå anemone, tyndakset gøgeurt og vår-ærenpris, både i felten på voksestederne og ved sit skrivebord på Nationalpark Mols Bjerges sekretariat på Kalø Jagtslot.

 

Hjælp nationalparken

Har du oplysninger om bestande af blå anemone i eller tæt på Nationalpark Mols Bjerge, så kontakt Jens Reddersen eller Sofie Møller Rasmussen på telefon  7217 0714.

Vi er især interesserede i vilde bestande - blå anemone findes nemlig indplantet i mange haver, købt i planteskoler eller hentet fra naturen, og det er vi mindre interesserede i. Er du i tvivl så ring.

Giv gerne oplysninger om adgangs- og lodsejerforhold - og husk i øvrigt at overholde naturbeskyttelseslovens adgangsregler.

Vi opfordrer til, man lader blå anemone og andre vilde planter stå. Ligesom rigtige film skal ses i biografen, skal vilde planter ses i naturen.

Blå anemone er desværre smuk og iøjnefaldende, og mange lokale bestande er stærkt reducerede – også på grund af opgravning. Blå anemone er dog ikke fredet, men opgravning af planter i naturen er ingensteder tilladt uden lodsejers tilladelse.