Gyvelkvælerne i Nationalpark Mols Bjerge slår til igen

01-04-2019

Sjældne blomster og bier har fået bedre levevilkår langs grusvejene i Mols Bjerge

Karen Ladegaard lægger kræfter i arbejdet med at rydde for gyvel. Det er hårdt arbejde.

 

Når gyvelen står solskinsgul i maj, elsker selv de mest hardcore naturnørder den. I årets øvrige 11 måneder ønsker de til gengæld gyvelen hen, hvor pebret gror.

Nu har Nationalpark Mols Bjerges frivillige gyvelkvælere slået til igen til stor gavn for biodiversiteten – og har ryddet gyvel væk langs stort set alle grusveje i Mols Bjerge. Den invasive italienske gyvel spreder nemlig tusindvis af frø og udkonkurrerer helt de sjældne og særlige danske arter, der ikke tåler at blive overvokset og skygget, men skal have sol og varme.

Ikke uden for folde

Inden for de store indhegninger i Mols Bjerge bekæmper Naturstyrelsen Kronjylland især gyvelen med kvæg, der spiser sig igennem arealerne. Det samme gør Molslaboratoriet med deres Exmoor-ponyer og Galloway-helårskvæg.

Men uden for hegnlinjen er der ikke kvæg, og der sker derfor ikke nogen nedbidning af gyvelen.

Her kommer nationalparkens frivillige gyvelkvælerne ind i billedet.

Gyvelkvælerne består af otte personer, hvoraf der til hver rydningsgang stiller et dræberhold på hver 5-6 mand. Gyvelkvælergruppen er en del af Nationalpark Mols Bjerge store gruppe af meget aktive frivillige.

I samarbejde med Naturstyrelsen forhindrer nationalparken og dens frivillige nu gyvelen i at sætte frø uden for foldene, hvor de græssende kreaturer ikke har mulighed for at barbere bestanden af gyvel ned.

Gyvelen er de fleste steder uden for foldene endnu fåtallige. Det muliggør en strategisk meget effektiv indsats.

Med min hakke, saks og spade

Når gyvelkvælerne rykker ud er det i den terrængående nationalparkbil med et stort lad. På ladet er der plads til redskabet og det afklip, der skal med tilbage.

De frivillig medbringer høgenæb, ørnenæb, save og presenninger.  

Med sig har de også vejkort, fortrykte dataark og skriveunderlag, så de ved, hvor de helt præcist skal rydde for gyvel, og så de kan dokumentere deres rydninger undervejs. På den måde kan de skal vende tilbage og tjekke for genvækst i de kommende år.

Kobjælden får plads

Gyvelkvælerne er nationalparkuddannet i at kende de særlige arter på Mols, så de samtidig med det hårde arbejde kan registrere hidtil ikke opdagede bestande.

Det kan for eksempel være den smukke lilla forårsblomst, Opret Kobjælde, der blomstrer i april.

Nationalparkens gyvelkvælere har nu ryddet gyvel i Mols Bjerge i tre år.

Ud over langs grusvejene har de også ryddet gyvel i afgrænsede områder, hvor netop den sjældne Opret Kobjælde har været truet med overvoksning af den invasive Italiensk Gyvel.

Fakta

Italienske Gyvel er meget aggressiv i sin spredning. En stor gyvel har flere tusind blomster og producerer årligt 8-10.000 frø, som bevarer spireevnen i op til 50 år.

For at undgå at nye gyvel skyder op og spreder sine frø, rydder gyvelkvælerne de samme strækninger hvert tredje år.

Det sker før frøsætningen. Efter blomstringen i maj får gyvelen de første modne frø i juli.

Da frøene kan leve nede i jorden i op til 50 år, går der lang tid, før man kan sige, at nu er området er gyvelfrit.

Gyvelkvælerne har ryddet langs:

  • Agri Bavnehøj Vej
  • Tyvelhøjvej
  • Kirkestien
  • Mols Bjerge Vej
  • Toggerbovej
  • Tremosevej
  • Låddenbjergvej
  • Provstskovvej
  • Stenhøjevej
  • Strandkærvej