Guidet tur: Oplev de særlige og truede blomster i nationalparken

06-06-2019

Dansk Botanisk Forening og Nationalpark Mols Bjerge inviterer ud i blomsterlandet

Begtrup Vig

De fleste mennesker kender til glæden ved de vilde blomster, men det kan være svært at kende til deres forskelligheder.

Det er der mulighed for at blive klogere på, når Dansk Botanisk Forening og Nationalpark Mols Bjerge søndag 16. juni kl. 13-15 inviterer til De Vilde Blomsters Dag i Norden.

Det foregår på strandengen ved Begtrup Vig med turleder Gunnar Birkelund.

Orkideer og nelliker 

Begtrup Vig er et spændende sted at se på de planter, der foretrækker at vokse nær kysten, fra strandbred, over saltpåvirket strandeng og ferskeng til en tør og stejl kalkklint.

Her kan man opleve planter på stranden og strandengen med strandvolde og lukkede laguner fra krumodden langs kysten.

Der er også en kalkrig klint med en meget artsrig flora som f.eks. flere arter af nelliker.

På turen vil deltagerne se både på de helt almindelige strandengsplanter som, med lidt held, sjældenheder som knop- og kostnellike, hjertegræs, dunet vejbred og tusindgylden. Der er også mindst to orkide-arter, maj-gøgeurten er ved at slutte sin blomstring, men kødfarvet gøgeurt er ved at tage over.

Vibefedt fanger insekter

Som bonus vil vi søge at genfinde vibefedt – en af vores sjældne kødædende planter med flotte blå blomster.

Denne lille uanselige plante vokser på meget næringsfattige steder, hvor den supplerer optagelsen af næringsstoffer fra rødderne med insekter, der bliver fanget af slim og nedbrudt på bladene. Planten har fået sit navn på grund af de fedtede blade, som kommer frem, når viben slår sine slag over engen.

Turguiden, Gunnar Birkelund, vover at vise voksestederne for de sjældne planter frem i håbet om, at jo flere folk der kender dem, jo flere vil passe på dem – i stedet for, som det desværre stadig sker, at folk graver dem op for at flytte dem hjem i staudebedet.

- Ligesom gode film skal opleves i biografen, skal vilde planter opleves i naturen, så husk kamera, siger Gunnar Birkelund.

 Ture i hele landet

Det er 32. gang i træk, at Dansk Botanisk Forening, sammen med lokale partnere, her Nationalpark Mols Bjerge, afholder De vilde blomsters dag – og det er altid en god oplevelse for deltagerne. I år er der ca. 60 ture fordelt ud i hele landet, hvor kyndige turledere tilbyder botaniske oplevelser.

I Norge, Sverige, Finland, på Færøerne, på Grønland og på Island holder de botaniske foreninger også De Vilde Blomsters dag – så det er op mod 10.000 mennesker, der på denne dag er på tur for at opleve og lære om de vilde blomster.

Praktisk

Turguide: Gunnar Birkelund

Mødested: Særbækvej 12, Begtrup, 8420 Knebel (nærmeste større by er netop Knebel). Turen foregår på strandengene ved Begtrup Vig.

Tidspunkt: Søndag 16. juni kl. 13-15.30

Deltagelse er gratis.

Praktisk: Tøj til dagens vejr i åbent terræn, gerne gummistøvler. Eventuelt en flora og en lup (10 x forstørrelse). En forfriskning til en pause.

Offentlig transport: Bus 361 fra Rønde mod Helgenæs.