Frivillige genskaber sti til øer og broer

28-03-2019

Nationalpark Mols Bjerges frivillige og de lokale lodsejere netop genetableret Øerstien tæt på Ebeltoft By

Træbroer over kanaler. Små øer, krat og gåture på hævet havbund. Enebærlabyrint. Hedelyng. Kig ud over havblåt Kattegat.

Ingen kommer til at kede sig på Øerstien, som Nationalpark Mols Bjerge netop har genetableret sammen med sine frivillige.

Så nu kan man igen gå tur på den fem kilometer lange sti, der lokalt er blevet kaldt junglestien, og som starter på p-pladsen foran receptionen til ferieparken Landal Ebeltoft.

Mandagsholdet slår til

Det er et stort arbejde at vedligeholde stier. Især er det et stort arbejde på stier med broer i træ. Øerstien var da også helt groet til i krat, og de mange broer på ruten stod rådne, hullede og glatte, som kun gammelt vådt træ kan være.

Den lokale forening af lodsejere henvendte sig til nationalparken, fordi arbejdet simpelthen var blevet så uoverskueligt, at der var brug for hjælp.

Et lokalt samarbejde voksede herefter frem.

Nationalparkens frivillige mandagshold på seks mand slog til – og så blev der ryddet, stien blev opmærket, og, ikke mindst, der blev bygget broer over de våde steder.

Arbejdet pågik over flere mandage – men humøret var højt hos mandagsholdet, meldes det fra nationalparkens sekretariat.

Prøv enebærlabyrinten

Øerstien går gennem det tidligere store råstofudvindingsområde, hvor Århus Sten- og Gruskompagni i årene 1935–74 gravede sand, grus, ral og sten. I alt blev der dengang gravet 2,3 millioner kubikmeter materiale bort fra det 115 ha store område.

Man kan stadig se de gamle råstofgrave som langstrakte søer. 

Turen går gennem meget varieret natur fra sumpområder over birkeskov, ned til stranden og retur over de fine hede arealer.

Ekstra oplevelser er enebærlabyrinten sidst på turen – og et tårn på Øer, som man kan bestige for at se ud over herlighederne.

Fakta om Øerstien

Distance: Fem kilometer

Startsted: Den første pæl med opmærkning af Øerstien står ved p-pladsen foran receptionen til Landal Ebeltoft på Øer uden for Ebeltoft

Opmærkning: Det er en gul sti opmærket med gule pile

Ruten: Er designet som en rundtur, så man ender tilbage ved udgangspunktet.

Der er seks broer, herunder to større broer, over kanaler og sumpede områder

Der er i området registreret mange fine og sjældne, endog meget sjældne, arter af både blomster og svampe

Applikation: Du kan finde ruten digitalt på appen Nationalpark Mols Bjerge, som du kan downloade gratis. Find den her