Vi åbner strandhuset - og fortæller om det planlagte velkomstcenter

28-05-2018

Nationalpark Mols Bjerge byder inden for i det bevaringsværdige strandhus ved Kalø Slotsruin for at fortælle om det planlagte velkomstcenter

Bliver der en iskiosk i nationalparkens planlagte velkomstcenter? Hvor stort bliver det? Hvad skal det egentlig bruges til?

Det er blot nogle af de spørgsmål, man kan søge besvaret, når Nationalpark Mols Bjerge byder alle interesserede inden for i arkitekt Hack Kampmanns bevaringsværdige strandhus ved Kalø Slotsruin for at fortælle om planerne om et velkomstcenter på stedet.

Åbent Strandhus holdes torsdage kl. 14-17 på datoerne 14., 21. og 28. juni og igen den 26. juli samt 2., 9. og 16. aug.

Kan skridte centret af

Alle interesserede kan kigge forbi til Åbent Strandhus for at blive klogere på det store projekt, som nationalparken gerne vil realisere.

Gæsterne til Åbent Strandhus kan høre om velkomstcentret – og stille alle de spørgsmål, de har.

Det er også muligt for dem at gå uden for i haven til strandhuset og fornemme velkomstcentrets størrelse, fordi både byggefelt og byggehøjde er afmærket i terrænet.

Viser helt ny film

Inde i huset kører der en helt ny film om velkomstcentret med nye flotte dronebilleder fra området.

Hvis man vil et spadestik dybere, er der på alle dagene et oplæg om projektet kl. 15. Her fortæller personale fra sekretariatet lidt om velkomstcentret – og stiller sig til rådighed for spørgsmål.

Det er skiftende personale, evt. også bestyrelsesmedlemmer, man kan møde i strandhuset, og derfor vil det på forskellige dage være muligt at få detaljerede svar på spørgsmål inden for emner som formidling, kulturhistorie, natur og geologi, friluftliv, formidling og erhverv og turisme.

På alle dage kan gæster selv komme med idéer, ønsker og tanker til en idébox, der er opstillet til lejligheden.

Boksens indhold vil indgå i planlægningsarbejdet, da det for nationalparkbestyrelsen har stor vigtighed at få konstruktive indspil til arbejdet.

Bygger landskabet

Det er Arkitema Architects, der med sit vinderprojekt i arkitektkonkurrencen, står bag udformningen af velkomstcentret. Den bærende ide er, at bygningen er formet som en blød bakke.

Teamet bag vinderforslaget er arkitekt og partner Poul Scülein, arkitekt Emil Carstens og landskabsarkitekt Thomas Larsen samt ingeniørfirmaet Sloth Møller.

Arkitekt Poul Scülein har tidligere udtalt (oversat fra engelsk, red.) til ArchDaily.com, at firmaet ikke har ” designet en bygning i traditionel forstand, men en integreret del af landskabet”.

Vinderprojektet blev præsenteret i december 2016 til et offentligt arrangement foran 200 mennesker i Rønde By.

Arkitema Architects er blandt andet kendt for det nye besøgscenter, der er under opførelse ved Hammershus på Bornholm.

I selve Kalø Vig, hvor det nye velkomstcenter skal ligge, står Arkitema Architects også bag det nye Jagtens Hus, der er domicil for Danmarks Jægerforbund.

Praktisk

Torsdage med Åbent Strandhus, alle dage kl. 14-17

  • 14. juni – Velkomstcentret & kulturhistorie
  • 21. juni – Velkomstcentret & friluftsliv og formidling
  • 28. juni – Velkomstcentret & erhvervsudvikling og turisme
  • 26. jul. – Velkomstcenter & kulturhistorie
  • 2. aug. – Velkomstcenter & friluftsliv og formidling
  • 9. aug. – Velkomstcenter & erhvervsudvikling og turisme
  • 16. aug. – Velkomstcentret & geologi og natur

Strandhuset ligger i forbindelse med p-pladsen ved Kalø Slotsruin, Molsvej 29, 8410 Rønde

Gratis adgang