Træværk, måger og tjære på smutture og solnedgangsture

19-06-2018

Den 111 år gamle parketbåd, nationalparkskibet Skødshoved, sejler hele sommeren med turister på Ebeltoft Vig

Det knirker lidt, vinden tager i håret, måger, sejl, træværk, tjære … og med lidt held skinner solen også.

Da er drejebogen helt perfekt til en skøn oplevelse til søs i Nationalpark Mols Bjerge.

Den tidligere parketbåd Skødshoved sejler hele sommeren smutture og solnedgangsture i Ebeltoft Vig.

Smuttur i bugten

En smuttur fra Ebeltoft varer en times tid. Der kastes los i Ebeltoft Fiskerihavn, og så sættes kursen vestover i et blødt sving rundt i bugten på en times tid.

Ud over bugtens vande kan man blandt andet se søkøbstaden Ebeltoft, Nato-molen i Femmøller Strand, sommerhusområder og istidslandskabet fra vandsiden.

Skipper Geert Bilander fremhæver de sjældne og maleriske motiver på turen, som han gerne kalder for en fotosafari.

”Man kan tage de billeder, man ellers ikke har mulighed for at tage. Det er noget helt særligt at se kystlinjen fra vandet,” siger Geert Bilander.

Oplev solnedgangen

Skødshoved sejler også solnedgangsture med afgang fra Ebeltoft Fiskerihavn. De varer cirka halvanden time.

Tit tager gæsterne lidt snacks og måske lidt vin med, og så hygger de sig en sommeraften på det gamle træskib.

”Nogle gange ser vi marsvin ude på Draget. Og hvis vi er heldige, passer det med, at solen går ned, når vi sejler ind,” fortæller Gert Bilander.

En af de sidste paketbåde

Skødshoved er en af de sidste parketbåde, der engang var almindelige som havets fragtmænd med gods og passagerer.

Parketbådene sejlede typisk med landbrugsprodukter til byerne og industriprodukter tilbage til landdistrikterne. Oven på lasten var der plads til passagerer.

Skødshoved er løbende blevet restaureret, og parketbåden fremstår i dag næsten nøjagtigt som i sin aktive periode i 1950’erne.

Den er da også blevet erklæret Bevaringsværdigt Fartøj af Nationalmuseets Skibsbevaringsfond, hvilket er det tætteste et skib kan komme på at blive fredet. 

Bygget i 1907

Skødshoved er 45 fod lang og blev bygget i 1907 på foranledning af familien Sørensen i Dejret.

Den sejlede som parketbåd mellem Skødshoved på Mols og Aarhus indtil Første Verdenskrig.

Da blev den købt af en forening, der efter sigende ville opnå en hurtig krigsfortjeneste som såkaldte skidtfisk-baroner. Foreningen opkøbte en del fiskerbåde til høje priser - ifølge overleveringen hele 8000 kroner for Skødshoved, som 12 år tidligere var blevet leveret fra værftet for 3500 kroner.

Efter krigen blev Skødshoved købt af familien Olsen fra Kongsgårde, der ejede skibet i over 70 år.

Efter Anden Verdenskrig voksede konkurrencen fra lastbiler og busser, og i midten af halvtredserne blev den officielle drift på ruten Mols - Aarhus indstillet.

Familien Olsen fortsatte dog med at sejle blandt andet brændsel og tog også passager med mellem Aarhus og Skødshoved eller Kongsgårde. Lystfiskere har også kunnet chartre båden.

Veteranskib og nationalparkskib

I starten af halvfemserne etablerede den gamle Rønde Kommune samt byens turistråd og erhvervsforening Den selvejende Institution Kalø Vig Veteranskibssejlads.

Den gamle parketbåd skiftede ejer, og Skødshoved gennemgik en grundig renovering, så den i dag ligner sig selv fra sine velmagtsdage.

Den blev godkendt som passagerfartøj med plads til 22 passagerer.

Samtidig stiftedes støtteforeningen Skødshoveds Venner, der i dag har overtaget driften af skibet, og som nu i et samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge står for al sommersejlads for nationalparken.

Det er i år femte sæson, at den gamle parketbåd sejler som Nationalparkskibet Skødshoved.

Praktisk

Smuttur i Ebeltoft Vig

Tirsdage og torsdage i uge 27, 29, 31 og 33.

Kl. 15.30 – 16.30 og kl. 17 – 18.

Afgang fra Fiskerihavnen i Ebeltoft

Billet 100 kr., børn 50 kr.

 

Solnedgangstur i Ebeltoft Vig

Tirsdag og torsdage i uge 27, 29, 31 og 33

Kl. 19 – 21.

Afgang fra Fiskerihavnen i Ebeltoft

Billet 150 kr., børn 75 kr.