Syddjurs får motorvejsskilt med nationalpark

16-08-2018

Et brunt turistskilt om Nationalpark Mols Bjerge bliver sat op ved frakørsel 15 Hornslet på Djurslandmotorvejen i nord/østgående retning

Inden længe vil det være synligt for bilister på Djurslandsmotorvejen, hvor de skal dreje af for at besøge Nationalpark Mols Bjerge.

Der kommer nemlig et brunt turistinformationsskilt op ved motorvejsfrakørsel 15 Hornslet i det nord/østgående spor på motorvejen.

Det er Nationalpark Mols Bjerge, der har ansøgt om og fået godkendt opsætningen af skiltet.

Fortæller en historie

Skiltet vil ud over at fortælle bilister, hvor de skal dreje af, også i sig selv være en reklame for Djurslands nationalpark.

Hvad enten man skal til lufthavnen, i sommerhus, til en færge eller på besøg hos en af de mange turistattraktioner på Djursland, vil man ofte passere det brune turistinformationsskilt med teksten Nationalpark Mols Bjerge.

Skiltet henleder opmærksomhed på en attraktion af national betydning. Med Nationalpark Mols Bjerge repræsenterer det en fortælling om det unikke istidslandskab med særlig natur og kulturhistorie samt masser af friluftsmuligheder.

Flere skal godkende

Det er Vejdirektoratet, der efter indstilling fra Region Midtjylland endeligt godkender en skilteopstilling.

Blandt andet skal Vejdirektoratet helt praktisk vurdere placeringen i forhold til trafikken på motorvejen.