Store Rønsten på ny national liste over danske kæmpesten

19-09-2018

Den 54 ton Store Rønsten ud for Kalø Slotsruin i Nationalpark Mols Bjerge optræder nu på en ny national hjemmeside over danske kæmper

Havkajakker kan komme tæt på Store Rønsten. Når sæler raster på revlen, bør man dog holde sig på omkring 100 meters afstand.

Da Nationalpark Mols Bjerge i 2015 lavede i en konkurrence om at finde parkens største sten, indmeldte lokalbefolkningen samlet hele 550 ton sten.

På det tidspunkt var den største kendte sten Agri-dyssens 19 ton tunge dæksten, som faktisk udgør halvdelen en oprindeligt 30 ton stor sten, hvor den anden halvdel ligger på parkens mest kendte oldtidsminde, Porskær Stenhus ved Knebel.

Men den sten blev fravristet titlen som største kleppert af Store Rønsten på 54 ton i Kalø Vig ud for Kalø Slotsruin – og nu er Store Rønsten kommet med på en helt ny dansk formidlingsportal for kæmpesten, der er lavet af geolog Henrik Granat Jönsson fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Opmålte ved lavvande

Det var Jørn Thomasen, der bor mellem Knebel og Vrinners, der i 2015 tog nationalparkens konkurrence som en anledning til, sammen med havkajakroerne fra IF Mols, at opmåle Store Rønsten.

Herefter tog han kontakt til nationalparken, der 12. marts 2015 foretog en ekspedition til søs for at være helt sikre - og den var god nok.

Store Rønsten på ca. 54 ton blev dermed den største kendte stenkæmpe i nationalparken.

Besøgende på slotsruinen kan se stenen rage op over vandet, hvis de kigger i retningen mod Mols. Der ligger flere sten på sandrevlen i Kalø Vig, men Store Rønsten stikker tydeligt ud på grund af sin størrelse. Den fremtræder meget lys, da måger ofte raster og besørger på stenen.

Isen kom med sten

Det var isstrømme, der under skiftende istider over 2,6 mio. år gled frem og tilbage over Danmark, der bragte de tonstunge stenblokke med sig fra det norske, svenske og endda finske grundfjeld – og som desuden skabte nationalparken unikke istidslandskab.

Og der vedbliver at dukke store sten op.

Den nyeste kæmpesten blev fundet fornylig i Rønde Midtby ved udgravningen til det nye plejecenter midt på Rønde Hovedgade.

Ulrich Berg på Kærvej ved Dråby Sø fik overdraget stenen, der nu står smuk og synlig for enhver ud til netop Kærvej. Lastbilchaufføren, der flyttede stenen, fortalte, at lastbilen kunne veje op til 12,5 ton og at stenen gik oven ud af skalaen. Nationalparken vurderede den foreløbig forsigtigt til 13 ton.

Ulrich Berg er en af nationalparkens ca. 75 frivillige, og derfor meldte han stenen ind til nationalparken, der døbte den Rønde Flyttesten.

Stenen er speciel, fordi den tydeligt har flade sider og skarpe hjørner. Det tyder på, at stenen er blevet rykket fri af et grundfjeld af et stort gletsjer-isfremstød, uden at være blevet slebet rund, hvorefter den er smeltet ud af gletsjer-randen.

Under det seneste isfremstød (Det Ungbaltiske Isfremstød) for ca. 17.000 år siden, standsede isen netop ved Rønde, smeltede bort og efterlod den store randmoræne, som Rønde og det nye plejecenter ligger på.

Holmestenen er stor

En anden stor sten er Holmestenen, eller Holme Havsten, har været kendt i mange hundrede år som en sten, man måtte passe på i skibsfarten.

Holmestenen ligger på fire meters dybde et par hundrede meter fra land ved Holme Strand med toppen af stenen ca. en halv meter under havoverfladen. Ved uroligt vand bryder bølgerne tydeligt over stenen.

Det er nu lykkedes for nationalparkens formidlingskoordinator Kristian Herget, der er snorkeldykker, at opmåle stenen.

Det er dog svært under de givne forhold, men hans bedste bud er, at stenen er 18 kubikmeter. Med en massefylde for granit på 2,6 giver det en vægt (masse) på 47 ton.

Det gør den til nationalparkens næststørste sten, seks ton lettere end Store Rønsten.

Fik en stribet sten

Endelig fik vi i vinteren 2017-18 Fredensdal Stribesten.

Det var Ove Kjær Simonsen, der meldte en stor sten i en mark NV for Stabelhøjene ind til nationalparken.

Den blev navngivet Fredensdal Stribesten, da den lå dybt i jorden på en skrænt mellem to marker meget tæt på tidligere rigsantikvar PV Globs gamle gård Fredensdal, og da den har nogle flotte paralle udstående striber som mavebælter.

Det er en granit, der vejer ca. 10 ton.

Dennne sten er sat ud til Dyrhøjvej 300 meter nord for Stabelhøjenes p-plads.

FAKTA OM STORE RØNSTEN

Store Rønsten står på en sandrevle ud for Kalø Slotsruin.

Når der er lavvande, dukker revet op over vandoverfladen, men selve Store Rønsten rager op og er næsten altid synlig.

Rønnet er adskilt fra ruinen ved en dyb rende. Der raster ofte sæler på Rønnet.

Stenen minder om lemland-granit fra Ålandsøerne, men det præcise oprindelsessted kan ikke fastslåes.

På nordfladen er der kraftige skurestriber i længderetningen, der viser, hvordan stenen har skrabet mod et hårdt materiale under dens rejse hertil.

Find listen over danske kæmpesten her

HJÆLP MED AT FINDE NYE STEN

Hvis der dukker en særlig sten op, der har sin egen rejsehistorie og fortæller om landskabsdannelsen – og hvis lodsejer selv ønsker det – vil nationalparken gerne bekoste at flytte stenen til et offentligt tilgængeligt sted, hvor alle får glæde af den.

Kontakt: Biolog Jens Reddersen på Obfuscated Email