Tag på sælsafari og langtur med nationalparkskibet Skødshoved

26-06-2018

Gæster i nationalparken kan for andet år i træk opleve en lumsk bugt, sæler, slotsruin fra vandsiden og en historisk sejlrute på den gamle parketbåd Skødshoved

Nationalpark Mols Bjerges istidslandskab, gravhøje, dødishuller, vilde heste, vandre- og cykelture er fascinerende at opleve, men vandet og kysterne i nationalparken er bestemt også en oplevelse værd.

Her kan alle interesserede denne sommer opleve en tur på vandet med nationalparkskibet Skødshoved og se spættede sæler – medmindre de er drilagtige og gemmer sig.

Man kan også opleve en unik historisk sejlrute fra anløbsbro til anløbsbro mellem Ebeltoft Fiskerihavn og Nappedam Lystbådehavn.

Det foregår med motor, og der er derfor altid sikkerhed for at nå målet uanset vindstyrke og vindretning.

Sæler ligger på sten

Sælsafari-turene med nationalparkskibet Skødshoved er noget helt særligt, fortæller skipper Geert Bilander.

Her kan man se sæler, der hviler på stenene ved revet mellem Kalø Slotsruin og Lumskebugten. Desuden ser man Kalø Slotsruin fra en helt anden vinkel, end man ellers gør.

Turen starter fra Nappedam Lystbådehavn, og afsejlingen er ganske bemærkelsesværdig, i hvert fald når man står ved roret, fortæller skipper Geert Bilander.

Skibet sejler nemlig ad et ikke-afmærket historisk løb ud for Nappedam.

”Det skal man kende for at besejle. Der er 30 cm vand til den ene side og 60 cm til den anden. Vi sejler faktisk på kanten af landet,” fortæller skipperen.

Se nationalparken fra vandsiden

Fire gange i løbet af sommeren kan man desuden komme med på langtur fra Ebeltoft til Nappedam eller fra Nappedam til Ebeltoft.

Her er det en stor oplevelse at studere en stor del af nationalparkens kystlinje fra vandsiden.

”Landskabet skifter hele tiden, der er så meget at se – Sletterhage Fyr, Mols Hoved, Samsø, et kig ind mod Aarhus, pynter og fremspring. Der dukker hele tiden nyt op”, fortæller Geert Bilander.

En stor del af kystlinjen er i øvrigt utilgængelig fra landsiden.

Havets fragtmænd

Skødhoved er en parketbåd. De var tidligere almindelige som en slags havets fragtmænd med gods og passagerer.

Skødshoved er løbende blevet restaureret, og parketbåden fremstår i dag næsten nøjagtigt som i sin aktive periode i 1950’erne. Den er da også blevet erklæret Bevaringsværdigt Fartøj af Nationalmuseets Skibsbevaringsfond, hvilket er det tætteste et skib kan komme på at blive fredet.

Også nationalparkskib

I starten af halvfemserne etablerede den gamle Rønde Kommune samt byens turistråd og erhvervsforening den selvejende Institution Kalø Vig Veteranskibssejlads. Båden skiftede ejer og gennemgik en grundig renovering, så den i dag ligner sig selv fra sine velmagtsdage. Den blev godkendt som passagerfartøj med plads til 22 passagerer.

Samtidig stiftedes støtteforeningen Skødshoveds Venner, der i dag har overtaget driften af skibet, og som nu i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge står for al sommersejlads for nationalparken.

Det er femte sæson, at skibet sejler som nationalparkskib.

Praktisk

Sælsafari og Kalø Slotsruin fra søsiden

Tirsdage og torsdage i uge 28, 30 og 32

Kl. 14.30 – 16.

Kl. 16.30 – 18.

Kl. 19 – 20.30

Billet 100 kr., børn 50 kr.

Afgang fra Nappedam Lystbådehavn

 

Langtur

Afgang fra Ebeltoft Fiskerihavn til Nappedam

Søndage 8. juli, 22. juli og 5. august

Fra Nappedam til Ebeltoft søndag 29. juli.

Kl. 10 - 16

Billet 250 kr., børn 125 kr.