Ny art fundet i Nationalpark Mols Bjerge

12-11-2018

En ny, dansk hvepseart er fundet på Den Danske Naturfonds areal nær Femmøller i Mols Bjerge

Hvepsen kom i rampelyset, da den gik i en faldfælde på Den Danske Naturfonds arealer tæt på Femmøller i Nationalpark Mols Bjerge – og efter en rejse til et hollandsk laboratorium er det nu bekræftet, at der er tale om en helt ny dansk art.

Hvepsen er en hun, og fundet bekræfter det store naturpotentiale i området.

Praktikant finder hvepsen

Det var studerende Jens Thorving Andersen, som under sin praktik i nationalparken gjorde det utrolige fund:

”Jeg blev glad, men også mærkelig til mode, fordi jeg vidste, at jeg var den første i Danmark, der så det her. Jeg er en rigtig naturnørd og har en ligesindet omgangskreds, hvor vi mobber hinanden med vores fund, men jeg blev faktisk så begejstret, at det helt overdøvede min lyst til at drille de andre.”

Hvepsen har endnu ikke et dansk navn, men må indtil videre nøjes med det videnskabelige Isobrachium nigricorne, der betyder noget i retning af den lige langbenede med de sorte følehorn.

Mols Bjerge er et af de steder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter. Der er blandt andet registreret omkring 600 forskellige blomsterplanter og 60 procent af Danmarks insektarter i de tørre danske bjerge.

Nu føjer der sig altså endnu en insektart til i Mols Bjerges tørre overdrev- og hedenatur.

Et overraskende fund

I Den Danske Naturfond var man godt klar over, at man havde fået fingrene i en naturperle, da fonden sidste år købte arealerne i Mols Bjerge, men at de skulle vise sig at rumme en hel skattekiste af sjældne planter og dyr – og nu en helt ny art for Danmark – var lidt af en overraskelse:

 “Vi hører ofte, at naturen har det skidt. Derfor er der ekstra god grund til at glæde sig, når naturen overrasker positivt med nye fund af sjældne arter i den vilde natur. I Den Danske Naturfond vil vi naturligvis tage den nye viden med os, så vi i fremtiden endnu bedre kan indrette vores arealer til fordel for de truede og sjældne arter i den danske natur,” sige direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

Vil have mere natur

Hos Nationalpark Mols Bjerge glæder biolog Jens Reddersen sig over fundet, da projektet med Den Danske Naturfond er en ualmindelig vigtig brik i nationalparkens arbejde:

“Projektet bidrager på to væsentlige områder til Nationalpark Mols Bjerges vision om naturudvikling i området. For det første er det projektets mål at konvertere dyrkningsarealer med stort naturpotentiale til ny overdrevs- og hedenatur. For det andet vil det skabe mere sammenhængende natur. Det er altså en sjov og rigtig fin start på projektet at finde denne nye art i Danmark netop på de arealer,” siger Jens Reddersen, og tilføjer:

”Det er desuden ikke rent held, for på kun tre dage fandt Jens Thorving Andersen yderligere to virkelig sjældne insektarter og 10 relativt sjældne arter.”

 

Fra ukendt til kortlagt naturperle

Den Danske Naturfond købte i 2017 ca. 45 hektar inden for et projektområde på godt 90 hektar. De øvrige arealer ejes af to private lodsejere og Naturstyrelsen.

Naturfonden gik sammen med de øvrige lodsejere og nationalparken med det mål at skabe et unikt og sammenhængende naturområde på tværs af ejergrænser.

Her skal biodiversiteten sikres og udvikle sig med optimal græsningspleje, så særlige og truede arter kan sprede sig fra små levesteder ud i hele projektarealet.

Læs mere om projektet her

Dyre-, plante- og svampeliv var næsten ukendt på arealerne indtil opkøbet.

Siden da er der dukket flere sjældne arter op i kortlægningen af området som f.eks. tre bestande af den smukke blomsterplante opret kobjælde og flere vokshatte som f.eks. skarlagen-vokshat, der er sjælden og i fare for helt at forsvinde.

Hvepsen gik i en fælde

Selve insektundersøgelsen med faldfælder blev lavet af Jens Thorving Andersen som led i nationalparkens kortlægning i området.

Datagrundlaget skulle samtidig indgå i hans praktikopgave på uddannelsen til jordbrugsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

I den mest tørre sommer i mands minde, og i et af Danmarks mest tørre områder, opsatte Jens Thorving Andersen sine faldfælder på udvalgte steghede pletter med blottet sand.

I seks områder nedgravede han seks faldfælder, i alt 36.

Heri fangede han insekter og andre smådyr i fang- og konserveringsvæske.

I sensommeren og efteråret arbejdede Jens Thorving Andersen sig herefter møjsommeligt igennem at identificere de mange hundrede dyr i fælderne.

Da fandt han hvepsen, som han straks sendte til et laboratorium i Holland.

Kort efter modtog nationalparken en mail:

”Hvepsen er en hun af en art beskrevet af Förster i 1851 som Bethylus dichotomus. Det officielle navn er i dag Isobrachium nigricorne, men vil inden længe skifte til Epyris nigricornis. Det er det første fund af denne art i Danmark. Frisk materiale i alkohol er brugbart til molekylære analyser, og derfor bliver individet i Holland indtil videre.”

Det er ikke enhver ung naturhistoriker, der får held af at finde en ny dansk art. Det giver status i miljøet - og en plads i den uformelle, men prestigefyldte NFL-klub (Ny For Landet).