Natur- og Nationalparkforskere roser nationalparkplan

08-01-2018

Center for Natur- og Nationalparkforskning på Roskilde Universitet vender tomlen op for Nationalpark Mols Bjerges nye nationalparkplan

Nationalparkplan 2018-24 for Nationalpark Mols Bjerge indeholder meget klare mål og målbare målsætninger.

Det kom frem, da Center for Natur- og Nationalparkforskning, Roskilde Universitet, fornylig udsendte sit sidste nyhedsbrev i 2017.

Heraf fremgår det, at Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse efter forskernes mening er kommet i mål med en præcis redegørelse for de enkelte indsatsområder og desuden har præciseret, hvordan bestyrelsen på kort, mellemlang og lang sigt forventer at komme i mål.

Godt med udvalg

Center for Natur- og Nationalparkforskning gennemgår også nationalparkens egen evaluering af, hvordan parkens allerførste planperiode er gået.

”Der er tale om en god og indimellem endda hudløs ærlig beskrivelse af parkens hidtidige udvikling,” skriver centret.

Som i andre danske nationalparker gav det også på Djursland en del tummel, om der skulle være en nationalpark eller ej.

Uenigheder vandrede med ind i bestyrelseslokalet og var årsag til, at det tog rigtig lang tid, før den daværende bestyrelse kom i land med sin første nationalparkplan.

Nu har forskerne fokus på, at selvom der var store udfordringer, fandt den forrige bestyrelse en brugbar vej til at vende situationen til godt samarbejde.

”Det lykkedes i vid udstrækning at komme om ved disse problemer gennem nedsættelsen af faste velfungerende udvalg, sammensat på tværs af bestyrelsen og nationalparkrådet, inden for natur, kultur, friluftliv og erhverv,” skriver centret.

Er god styring

Den nyligt vedtagne nationalparkplan er blot den anden plan fra Nationalpark Mols Bjerges hånd.

Nationalparkplaner er vigtige styringsinstrumenter for alle de danske nationalparker.

Alle nationalparker skal efter lovgivningen om danske nationalparker have en nationalparkplan for udvikling af parkerne.

Der er tale om seksårige planer.

Det er derfor helt efter bogen, når Nationalpark Mols Bjerge, der gik i drift i 2012 med sin første plan for perioden 2012-2018, netop har offentliggjort sin plan for de kommende seks år.

Kig med i kortene

Nationalparkplan 2018-24 for Nationalpark Mols Bjerge har 16 indsatsområder som f.eks. mere biodiversitet i skovene, kortlægning af særlige og truede kulturmiljøer samt styrkelse af et alsidigt friluftsliv.

Læs mere

Du kan finde Nationalparkplan 2018-24 for Nationalpark Mols Bjerge her