Nationalparken åbner Hack Kampmanns strandhus igen

30-07-2018

Nationalpark Mols Bjerge byder igen inden for i strandhuset ved Kalø Slotsruin for at fortælle om det planlagte velkomstcenter

Velkomstcentret er formet som en blød bakke. Huset velkomstcentret, der er illustreret på billedet, er strandhuset.

Cirka 200 mennesker har i forsommeren besøgt strandhuset for at lære mere om nationalparkens planer om et velkomstcenter ved Kalø Slotsruin.

Nu er der så igen mulighed for at kigge ind inden for i arkitekt Hack Kampmanns bevaringsværdige strandhus ved Kalø Slotsruin for at høre om planerne om et velkomstcenter på stedet.

Strandhuset åbner nemlig torsdage kl. 14-17 på datoerne 2., 9. og 16. august.

Kan skridte centret af

Igen kan alle interesserede kigge forbi for at blive klogere på det store projekt, som nationalparken gerne vil realisere.

Gæsterne i strandhuset kan høre om velkomstcentret – og stille alle de spørgsmål, de har.

Det er også muligt for dem at gå uden for i haven til strandhuset og fornemme velkomstcentrets størrelse, fordi både byggefelt og byggehøjde er afmærket i terrænet.

Viser helt ny film

Inde i huset kan man se en helt ny film om velkomstcentret med nye flotte dronebilleder fra området.

Hvis man vil et spadestik dybere, er der på alle dagene et oplæg om projektet kl. 15. Her fortæller personale fra sekretariatet og bestyrelsesmedlemmer lidt om velkomstcentret – og stiller sig til rådighed for spørgsmål.

På alle dage kan gæster igen bidrage med idéer, ønsker og tanker, som lægges i en idébox, der er opstillet til lejligheden. Boksens indhold vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Bygger landskabet

Det er Arkitema Architects, der med sit vinderprojekt i arkitektkonkurrencen, står bag udformningen af velkomstcentret. Den bærende ide er, at bygningen er formet som en blød bakke.

Teamet bag vinderforslaget er arkitekt og partner Poul Scülein, arkitekt Emil Carstens og landskabsarkitekt Thomas Larsen samt ingeniørfirmaet Sloth Møller.

Arkitema Architects er blandt andet kendt for det nye besøgscenter, der er under opførelse ved Hammershus på Bornholm.

I selve Kalø Vig, hvor det nye velkomstcenter skal ligge, står Arkitema Architects også bag det nye Jagtens Hus, der er domicil for Danmarks Jægerforbund.

Praktisk

Åbent Strandhus på torsdag kl. 14-17 på følgende datoer:

  • 2. aug.
  • 9. aug.
  • 16. aug.

Strandhuset ligger i forbindelse med p-pladsen ved Kalø Slotsruin, Molsvej 29, 8410 Rønde

Gratis adgang