Nationalpark fortsætter successen med ny møderække om velkomstcentret

22-08-2018

Efter store besøgstal til offentlige møder om Nationalpark Mols Bjerges planlagte velkomstcenter vil bestyrelsen holde flere informationsmøder

Over 300 mennesker besøgte denne sommer arkitekt Hack Kampmanns bevaringsværdige strandhus ved Kalø Slotsruin for at høre om planerne om et velkomstcenter på stedet.

Det vil sige, at et gennemsnit på 45 mennesker trådte inden for i strandhuset hver af de syv gange, nationalparken åbnede døren – og det gennemsnit endda til trods for en VM-kamp i fodbold, der gjorde voldsomt indhug i besøgstallet en enkelt aften.

På grund af det store fremmøde af interesserede især lokale beboere har nationalparkens bestyrelse netop besluttet at fortsætte med at informere om velkomstcentret på en ny rækker af møder dette efterår.

God stemning dominerede

De mange mennesker kiggede indenfor for at blive klogere på projektet og de tanker og det forarbejde, der ligger bag nationalparkbestyrelsens beslutning om placering af velkomstcentret ved Kalø Slotsruin.

Det gav mange gode samtaler og diskussioner, der foregik i god stemning.

Hver gang huset åbnede, var der efter besøget flere deltagere, der gav udtryk for, at de var glade for at lære mere om projektet.

På møderne viste nationalparken en ny film om velkomstcentret med nye flotte dronebilleder fra området.

Herefter var der et oplæg om projektet – og parkens medarbejdere sig til rådighed for spørgsmål fra de fremmødende lokale beboere.

Bygger landskabet

Det er Arkitema Architects, der med sit vinderprojekt i arkitektkonkurrencen står bag udformningen af velkomstcentret.

Den bærende ide er, at bygningen er formet som en blød bakke.

Teamet bag vinderforslaget er arkitekt og partner Poul Scülein, arkitekt Emil Carstens og landskabsarkitekt Thomas Larsen samt ingeniørfirmaet Sloth Møller.

Arkitema Architects er blandt andet kendt for det nye besøgscenter, der er under opførelse ved Hammershus på Bornholm.

I Kalø Vig, hvor det nye velkomstcenter efter planerne skal ligge, står Arkitema Architects også bag det nye Jagtens Hus, der er domicil for Danmarks Jægerforbund.

Fakta

Sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge planlægger nu en ny række af informationsmøder i efteråret.

Datoer for informationsmøderne bliver offentliggjort senere.

I mellemtiden kan alle interesserede læse om det planlagte velkomstcenter for nationalparken lige her

Her kan man fordybe sig i svarene på de ofte stillede spørgsmål, som mange lokale beboere gerne vil have svar på

Der ligger også en ny film om projektet.